kieslijst

Hans van Tilborg

 1. Hans van Tilborg

Geboren en getogen in Baarle.
Partner: Irene Doderer, samen hebben we een zoon (21 jr) en een dochter (17 jr). Bouwtechnisch bedrijfskundig ingenieur, werkzaam als contractmanager in bouw en infra. Fractievoorzitter in de gemeenteraad voor BAARLE! Lijsttrekker en kandidaat wethouder bij deze gemeenteraadsverkiezingen.

Samen met Karel Kerremans en Fons van Tilburg eind 2013 de politieke partij BAARLE! opgericht omdat wij vonden dat de mening van de Baarlese bevolking niet goed werd vertolkt in de gemeenteraad. We werden opgezadeld met een waarnemend burgemeester die een ambtelijke fusie moest doordrukken en de samenwerking met B-Hertog was gedaald tot onder het vriespunt. Bij de verkiezingen in 2014 behaalde BAARLE! 25,5 % van de stemmen en dit was helaas net te weinig om de vorming van de huidige coalitie en daarmee de ambtelijke fusie te voorkomen. Onze ambitie bij de gemeenteraadsverkiezingen is om nu wèl de grootste partij te worden. BAARLE! staat voor een onafhankelijke koers, een mééwerkende gemeente en een integer democratisch bestuur. Daar wil ik ook in de komende raadsperiode voor opkomen.


Lonneke Verbunt

2. Lonneke Verbunt

Woont in Baarle-Nassau
Partner van Louis
Moeder van Emma en Anka
Werkt bij Defensie
Hobby’s: Motorrijden, hockey en muziek maken bij de Somsband
2e op de kieslijst van BAARLE!

De start van partij BAARLE! was voor mij een start en tevens mooie kans om actief deelnemer te zijn in onze politiek. Baarle moet Baarle blijven, alle dorpen Ulicoten, Castelre en Baarle tellen mee met hun eigen karakter, kwaliteiten en identiteit. Het gaat mij om passie, inzet, betrokkenheid voor mijn gemeente en in het bijzonder voor de mensen die er wonen, werken, leven. Het doel is om samen onze gemeente op een hoger niveau te brengen. Door het beste uit ieder mens te halen, bereiken we samen meer. Iedereen heeft iets in te brengen, niet alleen stemgerechtigden mogen bepalen wat hier gebeurt, zeker jongeren onder de 18 jaar mogen en kunnen wat mij betreft hun stem laten horen. Kom met nieuwe ideeën, we kunnen er samen iets geweldig moois van maken! Recente voorbeelden hiervan zijn o.a. de Internationale Jeugdgemeenteraad “Over de grens” en de Whatsapp buurtpreventie, zie hoe we hier samenwerken. Die mooie gemeente kunnen we zelf vorm geven, maar het komt niet vanzelf! Denk mee, praat mee en doe mee! Ik geloof in een gemeente waarin iedereen zich veilig en thuis voelt, waar je je buren nog goed kent en waar de gemeente nog weet wat er gebeurt. Daar gaan we voor! Mijn grote dank voor uw inbreng, steun en erkenning van de afgelopen jaren.


Karel Kerremans

3. Karel Kerremans

Woont in Baarle-Nassau
Gehuwd met Elly van Opstal
Vader van Gert-Jan en Kees
Opa van Lumen, Doris, Mees en Jip.
Hobby’s: kleinkinderen, Baarlese politiek, imker, natuur maar vooral de natuur in het stroomgebied van het Merkske.
3e op de kieslijst van BAARLE!

Ik ben raadslid en een behoorlijke tijd wethouder geweest, in 2010 een mooi afscheid gehad en beloond met het ereburgerschap van Baarle-Nassau. In 2013 hebben ze me weer van stal gehaald, want de meerderheid van de raad: CDA, VPB en Fractie Ulicoten besloten om een ambtelijke fusie aan te gaan met Alphen-Chaam en Gilze-Rijen. In 1996 was er al een poging gedaan om Baarle-Nassau her in te delen in de “Grote Groene Gemeente”, samen met Alphen, Chaam en delen van de toenmalige gemeente Nieuw Ginneken. Toen heeft een actiegroep waarvan ik lid was, samen met o.a. Hans van Tilborg en Fons van Tilburg, die herindeling weten te voorkomen. De ambtelijke fusie resulteert in een herindeling, dit werd ook verteld door de gedeputeerde. We vonden met z’n drieën dat het tij te keren moest zijn. Daarom hebben we in 2013 een partij opgericht en aan de verkiezingen meegedaan. Zo is BAARLE! ontstaan. Jammer genoeg kwamen we 55 stemmen tekort om de grootste partij te worden. We hebben nu drie zetels maar gaan voor meer. We hebben een goede fractie, gezellige achterban en willen in het college komen. We zijn een jonge partij waar ik met mijn politieke ervaring goed van dienst kan zijn. Ik ben tevens voorzitter van BAARLE! Ik hoop dat we voor de nieuwe periode het initiatief mogen nemen om een coalitie te vormen om zo ons programma te kunnen verwezenlijken. Twijfel niet, stem op BAARLE!


Carla Dirven

4. Carla Dirven

Woont in: Ulicoten
gehuwd, moeder van 2 dochters, oma van 2 kleindochters.
Hobby’s: bakken, koken
Vrijwilligerswerk: Voorzitster Vrouwen Van Nu kring Breda, penningmeester glasvezel coöperatie BaarleNassauGlas
4e op de kieslijst van BAARLE!

Al 33 jaar woon ik met veel plezier in Ulicoten. Veel natuur, rust en ruimte, rijk verenigingsleven, kortom prettig leefklimaat. Waarom ben ik lid van BAARLE!:

  • Baarle-Nassau moet een zelfstandige gemeente blijven! Daar is BAARLE! Voor opgericht. De ambtelijke fusie is al erg genoeg. Dit heeft BAARLE! helaas niet (meer) kunnen tegenhouden. Maar alstublieft geen bestuurlijke fusie!  Bij een bestuurlijke fusie van de ABG gemeenten zijn er 27 zetels te verdelen, waardoor er verhoudingsgewijs maar 4 vertegenwoordigers uit Baarle-Nassau, Ulicoten en Castelré zullen zijn. Tel uit je winst!

We geven op deze manier inspraak weg over het leefklimaat in Baarle-Nassau, Ulicoten en Castelré, bijvoorbeeld wat betreft legeskosten, grondprijzen, ozb en wmo. De voorwaarden van de wmo zijn op dit moment in Baarle-Nassau veel gunstiger geregeld voor de cliënten dan in Alphen-Chaam en Gilze-Rijen. Om nog maar niet te spreken over de samenwerking met Baarle-Hertog.

  • Ik vind het belangrijk dat Baarle-Nassau z’n eigen gemeentehuis Als het aan de nieuwe directeur van de ambtelijke organisatie ligt komt er snel één gemeentehuis voor de ambtenaren. Dat moeten we niet willen.
  • Samen met de dorpsraad de leefbaarheid van Ulicoten een positieve duw geven. Een belangrijk punt is een zo optimale mogelijke invulling geven aan het openbaar vervoer, met name voor de schooljeugd die afhankelijk is van het openbaar vervoer.

Peter van Hooijdonk

5. Peter van Hooijdonk

Getrouwd met Loes
Vader van Lisanne, Dirk en Rob
Woont al sinds 1962 in Baarle-Nassau
Van 1983-1993 voorlichter bij een mengvoerfabrikant
Van 1993-2012 agrariër
Vanaf  2012 zzp-er  voornamelijk als hovenier
Hobby s : Wandelen, fietsen, tennissen en toneel
5e op de kieslijst van BAARLE!

Ik vind dat de agrariërs onevenredig hard worden aangepakt, onterecht, als je ziet welke inspanningen, met succes, deze sector al heeft gedaan richting welzijn dieren en milieu. Laten we er voor zorgen dat we een goed vangnet hebben voor diegenen die buiten de boot dreigen te vallen. Het kan ons allen overkomen. Procedures moeten echt korter en hou mensen tussentijds op de hoogte. Laat als gemeente ook iets horen als het langer duurt dan gepland. Samen met Baarle-Hertog werken aan een Europese gemeente dat is toch een prachtig ideaal. Zoek de verbinding, want je kunt het niet alleen, om te komen tot dat wat het beste is voor onze inwoners.
BAARLE! LEEFT, BAARLE! BRUIST


Francois van der Velden

6. François van der Velden

Woonachtig in Baarle-Nassau- Grens
Hobby’s: natuur, tekenen, bouwen, Frankrijk
Bouwkundige,  installateur
6e op de kieslijst van BAARLE!

Gemeente politiek.
-meer openheid/eerlijkheid in de politiek. Onze unieke enclave gemeente versterken en
zelfstandigheid behouden.
– geen trendmatige of harmonisatie verhogingen om maar extra geld binnen te harken, maar (spaarzaam) verantwoord omgaan met het belastinggeld van onze inwoners.
In tegenstelling tot alle prachtige beloftes, kost de ABG organisatie ons heel veel meer geld, en de gemeente Gilze en Rijen bepaalt blijkbaar! Dit tij dienen we te keren.
– de gemeente en haar ambtenaren horen dienstverlenend te zijn aan de inwoners.


Ludo van Dun

7. Ludo van Dun

Woont in Castelré.
Hobby`s;  Kruisboog schieten, wandelen, biljarten.
Gehuwd en vader van twee kinderen.

Ik heb me vier jaar geleden bij de partij BAARLE! aangesloten, die strijd voor een zelfstandige gemeente, iets wat we nog altijd hoog in het vaandel hebben staan. We willen niet afhankelijk zijn van wat er in andere gemeenten beslist wordt.
Ik weet wat er in het buitengebied leeft en heb me daarom de voorbije jaren volledig ingezet om het internet en tv-bereik in het buitengebied voor iedereen toegankelijk te maken, en dit voor vele jaren voldoende snelheid gegeven, zodat ook daar alle op de toekomstgerichte toepassingen, zoals b.v. zorg op afstand, mogelijk zijn.
Ik heb me ingezet om het voor Castelré in de toekomst mogelijk te maken om van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk gebruik te maken.
Zet me in om het buitengebied van Baarle-Nassau leefbaar te houden voor agrariërs en toekomstige bewoners zodat het niet volledig zal vergrijzen.


 

Marly Hendrickx

8. Marly Hendrickx

Woonachtig in Ulicoten
Getrouwd met Erwin en moeder van een tweeling van 22 jaar
Wij zijn eigenaar van Recreatiepark Ponderosa wat dit jaar zijn 50 jarig jubileum als familiebedrijf viert.
Hobby’s: supporteren bij de motorcross wedstrijden, skiën en uitgaan
8e op de kieslijst van BAARLE!

Ik ben vanaf de oprichting lid van BAARLE! vanwege de ambtelijke fusie.  Baarle-Nassau is een uniek dorp dat ondanks deze fusie zijn zelfstandigheid dient te behouden! En samen met Baarle-Hertog verdient het door deze bijzondere geografische situatie een plaats op de werelderfgoedlijst van Unesco. Het zou zo jammer zijn als dit uniek dorp opgeslokt gaat worden in een fusie!
De komende periode staat het bestemmingsplan buitengebied in de planning. Een goede samenwerking in het buitengebied tussen verschillende partijen zoals de agrarische sector en de recreatie maar ook voor eventueel startende ondernemers in de leegkomende bebouwingen.  Dit alles met respect voor de natuur. Het buitengebied is immers van iedereen. Balans is daarin een sleutelwoord. Net als verbroedering van Baarle-Nassau-Hertog, Ulicoten en Castelré.
Ik hoop dat we de “huisvuilgekte” alsnog kunnen afwenden en het oude systeem nog  kunnen hanteren totdat we meer weten over de ervaringen in diversen andere gemeentes in Nederland.


Riet van den Broek

 

9. Riet van den Broek

Woont in Weelde-Statie
Een dochter en twee kleinkinderen
Al 35 jaar ondernemer in Baarle Nassau
9e op de kieslijst van BAARLE!

Vanaf het eerste uur al lid van de partij BAARLE! omdat ik de destijds aankomende ambtelijke fusie een slechte zaak vond. Hierdoor komt de gemeente te ver van de burger te staan en gaat het meer kosten.
Kijken we nu vier jaar verder dan is de samenwerking tussen de beide Baarles Nassau en Hertog gelukkig weer wat hersteld dank zij onze huidige burgemeester.
BAARLE! staat voor behoud van zelfstandigheid en een goede samenwerking met Baarle-Hertog, samen één Baarle. Meer transparantie, minder regels, ons eigen gemeentehuis en niet een nummer aan een loket in Gilze en Rijen. Samen met Ulicoten en Castelré een zelfstandige gemeente, dicht bij de burgers.


Dirk van hooijdonk

10. Dirk van Hooijdonk

24 jaar
Trainee bij De Mandemakers Groep
Betrokken bij implementatie van CRM software
Geboren en getogen in Baarle-Nassau

Ik ben lid geworden van partij BAARLE vanwege de interesse in de politiek. Door lid te worden van partij BAARLE! wil ik leren hoe lokale politiek gedreven word.  Daarnaast probeer ik via deze weg mijn steentje bij te dragen aan de gemeente Baarle-Nassau.
Ik vind dat ook de jongeren invloed moeten hebben op het beleid in en van de gemeente. De drijfveren van de partij, hebben mij ervan overtuigd te kiezen voor partij BAARLE!.


Arne van den Broek

11. Arné van den Broek

Woont in Baarle-Nassau
Gehuwd, 3 kinderen
Zelfstandig ondernemer in de agrarische sector
11e op de kieslijst van BAARLE!

Ik sta op de kieslijst van BAARLE! omdat zij:
Ontwikkelruimte voor de agrarische sector willen, waar dit binnen de vigerende wet- en regelgeving mogelijk is. Zij streven naar een goede balans tussen de belangen van de agrarische sector, bewoners, natuur, milieu en recreatie.
BAARLE! wil een nieuw bestemmingsplan buitengebied met een toekomstbestendige visie waarin ook agrarische bedrijven een toekomstperspectief hebben. Verder moeten er ruimere mogelijkheden komen voor de vrijkomende agrarische bebouwing.


Baarle_2018-36133

12. Mieke Hermanides

Moeder van Lindsey en Tom
Samenwonend
Werkt in de huishoudelijke thuiszorg Hobby’s : Supporter van Gloria UC Vrijwilliger  in de kantine van Gloria UC en bij het dienstencentrum Overblijfmoeder en Brigadier
12e op de kieslijst van BAARLE!

Punten die ik de komende periode belangrijk vind  zijn :
De nieuwbouw bij Sint Janshoven laat erg lang op zich wachten, de centrale  ontmoetingsplek zal een mooie en goede aanvulling zijn op de dagvoorziening. Ik vind het erg spijtig dat er inwoners uit onze gemeente door plaatsgebrek moeten verhuizen uit hun eigen leefomgeving, ik kijk uit naar de gewenste nieuwbouw voor hen.
We hebben gelukkig in onze gemeente veel mooie sportverenigingen, hier zal de komende tijd sportief naar gekeken moeten worden. Denkend aan accommodaties  in Baarle-Nassau en Ulicoten, financiën en de vrijwilligers. In  goed overleg kunnen wij hier iets heel moois wegzetten: immers de (sport)verenigingen zijn een belangrijke schakel in onze gemeente.
In samenwerking met de gebruikers van de Uilenpoort moet snel naar een oplossing gekeken worden i.v.m. de verkeersproblematiek, te vaak gebeuren er bijna ongelukken met overstekende kinderen rondom de Uilenpoort. Is er te weinig goede parkeergelegenheid, kan de parkeerinrichting anders .. iedereen heeft ideeën dus een goede oplossing moet er zijn!


Rob Willems

13. Rob Willems

Woont al bijna 20 jaar in Baarle-Nassau Gehuwd en 3 dochters
Hobby’s: speelt golf en is bestuurslid bij HC Baarle
Werkzaam als Businessunitmanager bij Spie in Tilburg
13e op de kieslijst van BAARLE!

Ik ben lid geworden van BAARLE! omdat ik geïnteresseerd ben geraakt in zaken die in Baarle-Nassau leven en de manier waarop politiek Baarle met de publieke behoefte omgaat, ik hoop dat ik met mijn ervaring uit het bedrijfsleven, op een positieve manier mijn steentje kan bijdragen.
BAARLE! is van en voor Baarle-Nassau. Een lokale partij, onafhankelijk van de landelijke
politiek. BAARLE! komt op voor de belangen van de inwoners daarom heb ik gekozen voor BAARLE!


Dave Staes

14. Dave Staes

Woonachtig in Baarle-Nassau. Samenwonend, twee kinderen. Hobby’s : fietsen, autosport en mijn gezin. Zelfstandige, vakgebied montage/metaal en laswerken.
14e op de kieslijst van BAARLE!

Belangrijke speerpunten in de politiek:

  • Een zelfstandige gemeente blijven.
  • Een transparant gemeentebestuur dat luistert naar zijn inwoners.
  • Afzien van de wijkcontainers.
  • Duidelijkheid verschaffen ten aanzien van de hockey.

Fons van Tilburg

15. Fons van Tilburg

Woont in Baarle-Nassau
Gehuwd, vader van drie zoons die allemaal al vele jaren getrouwd zijn of samenwonen, opa van zeven kleinkinderen.
Hobby’s: wandelen en De Schakel organiseren.
Gepensioneerd, in het werkzame leven boekhouder en daarvoor melkveehouder.
15e op de kieslijst van BAARLE!

Ik zou graag een gemeentebestuur zien dat we kunnen vertrouwen. Dat op zijn woord geloofd kan worden en dat eerlijk toegeeft als er iets mis is gegaan.
Ik zou graag een gemeentebestuur zien dat er staat voor de inwoners, dat probeert om waar mogelijk mensen te helpen. De gemeente moet in de “meewerkstand” staan.
Ik zou graag een gemeentebestuur zien dat wil en kan samenwerken. Een gemeentebestuur dat niet altijd van zijn eigen gelijk uitgaat maar dat ook bereid is om compromissen te sluiten.


Huub Jansen

16. Huub Jansen

Woont in Baarle-Nassau.
Gehuwd, 2 dochters.
Hobby’s: met vrienden op stap, wandelen, paarden, geschiedenis.
Werkzaam bij Eneco Duurzaam Rotterdam.
16e op de kieslijst van BAARLE!

Ik ben lid geworden van BAARLE! omdat ik niet “mopperend” aan de zijlijn wil blijven staan, maar een bijdrage wil leveren aan een goed democratisch lokaal bestuur.
Ik ben geïnteresseerd in politieke en maatschappelijke onderwerpen en ik wil mee praten over de toekomst van Baarle. De partij BAARLE! staat voor standpunten die ik onderschrijf.
Zo geloof ik dat de gemeente Baarle-Nassau beter af is om zelfstandig te blijven. Onderzoek laat ook zien dat fusies en grootschaligheid doorgaans leidt tot een teleurstelling en niet het beoogde resultaat levert. Hou de gemeentelijke organisatie klein, efficiënt, klantvriendelijk en dicht bij de burgers. Daar staat BAARLE! voor. Mede om die reden heb ik gekozen voor BAARLE!


Arjan van den Broek

17. Arjan van den Broek

Woont in Baarle-Nassau
Vader van Willem & Rinus
Getrouwd met Bianca
21 jaar eigenaar Wonen&Restyle de Spieghelhoeck | Baarle-Nassau.
15 jaar gitarist met een beetje zang&dans bij de WC Experience
Kleur ogen: blauw
Hobby’s: Ja
17e op de kieslijst van BAARLE!, lijstduwer

In mijn eigen woorden gezegd: Ik heb me de laatste maanden noodgedwongen moeten verdiepen in onze politiek. Wij inwoners rijden met zijn allen 5x per dag voorbij het gemeentehuis, maar hebben geen idee wat daarbinnen gebeurd. Als je dat wel zou weten ging je wel stemmen. Want sjonge-jonge, wat is onze gemeente hard toe aan een betrouwbaar bestuur!
Jongens en meisjes van 18 jaar; Je mag nu bier drinken, ga dan ook stemmen! Babyboomers; stap onderhand eens af van klakkeloos stemmen op een ‘vertrouwde’ landelijke partij. Kies Lokaal, kies BAARLE!
En als we dan toch bezig zijn, stem op mij! Ik heb blauwe ogen. NR 17. 4 jaar terug heb ik al op BAARLE! gestemd.
Mijn wens is dat BAARLE! nu de GROOTSTE partij wordt !!