Coalitie BAARLE! en Keerpunt ’98.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Baarle-Nassau zijn BAARLE! en Keerpunt’98 als winnaars uit de bus gekomen. Samen hebben onze partijen nu 8 zetels in de gemeenteraad van Baarle-Nassau. Na enkele oriënterende gesprekken hebben wij gezamenlijk besloten een coalitie te vormen.
Het coalitieprogramma zal de komende weken in goed overleg, nog verder worden uitgewerkt.

BAARLE! en Keerpunt ‘98

cropped-site-icon.png     WhatsApp Image 2018-04-01 at 14.09.58(1)

De raadsperiode 2014-2018

De afgelopen raadsperiode zijn er door de coalitiepartijen CDA, VPB en fractie Ulicoten veel voorstellen doorgedrukt waar BAARLE! het niet mee eens was. Een kleine opsomming: de ambtelijke fusie, onnodige harmonisatie van verordeningen en tarieven, de 60-km wegen, het heffen van legeskosten voor principe-verzoeken bij bestemmingsplanwijzigingen, de “huisvuilophaalgekte”, het intrekken van medewerking aan bouwinitiatieven (waardoor o.a. de realisatie van een hotel in het centrum niet doorging), etc., etc.
Terugkijkend op de raadsperiode van 2014-2018 is de fractie BAARLE! ook trots op de dingen die ze wèl heeft kunnen realiseren. Een kleine opsomming; wij kwamen met voorstellen die er voor zorgden dat het stembureau in Castelré in café In Holland gehandhaafd blijft, dat voor de aanleg van het glasvezelnet in het buitengebied de legeskosten kwamen te vervallen, Baarle-Nassau een bij-vriendelijke gemeente wordt, het fietspad Oude Bredasebaan werd gereconstrueerd, de jeugdgemeenteraad “over de grens” tot stand kwam en een werkbudget kreeg, de verbinding Witte Keiweg werd aangelegd, de Castelrese Heide verboden gebied is geworden voor motoren. Daarnaast hebben wij ons sterk gemaakt voor een nauwere samenwerking met B-Hertog, matiging van de lokale lasten, de aanleg van het glasvezelnet in het buitengebied, meer aandacht voor lokale ondernemers bij gemeentelijke opdrachten, CAO-conforme arbeidsvoorwaarden bij door de gemeente gecontracteerde instellingen (thuishulp e.d.). Speciaal kan hier ook genoemd worden de totstandkoming van een clubgebouw voor Gloria Atletiek. In Ons Weekblad van vorige week doet de heer Ulijn van het CDA het voorkomen dat dit vooral te danken is aan het CDA en hun wethouder Jan van Cranenbroek, maar insiders weten wel beter! Ook hebben we ons ingezet voor veel zaken die helaas (nog) niet gerealiseerd zijn, o.a. laad- en loszones t.b.v. een betere verkeersdoorstroming in het centrum, stroomlevering in Castelré volgens Nederlands tarief, afschaffing van de hondenbelasting, aanleg hockeyveld. Er is nog genoeg werk aan de winkel. Zie hiervoor ook ons verkiezingsprogramma 2018 op onze website.

De Huisvuilophaalgekte

CDA, VPB en Fractie Ulicoten hebben gekozen voor een nieuw systeem van de inzameling van het huisvuil dat veel problemen zal veroorzaken voor de inwoners van onze gemeente. Alle tegenargumenten van BAARLE! en van Keerpunt ’98 zijn niet gehoord in de discussie. Maar ook alle bezwaren van inwoners en maatschappelijke organisaties zijn in de wind geslagen.
Het systeem houdt in dat de inwoners van kernen Baarle en Ulicoten zullen moeten gaan leuren met het restafval. Nu wordt dat aan huis opgehaald, in de toekomst zullen we dat naar een wijkcontainer moeten brengen. Die containers zullen zo geplaatst worden dat we maximaal 300 meter met onze afvalzak van 30 liter moeten lopen. Volgens de drie partijen is dat goed te doen. Blijkbaar hebben die partijen geen echt contact met ouderen en anders validen. Want ga maar eens 300 meter lopen met een zak van 30 liter als je slecht ter been bent.
Het doel is dat we minder restafval gaan produceren, daarom moeten we per zak afrekenen. Voor luiers en incontinentiemateriaal is geen oplossing gevonden. Jonge gezinnen en kwetsbare ouderen worden dus extra gepakt. Over een sociaal beleid gesproken.
Er zullen een dertigtal wijkcontainers geplaatst worden. De buren van die containers kunnen hun borst nat maken. Ontsiering van de omgeving, overlast door optrekkende auto’s, ongedierte en sluikstortingen zullen realiteit zijn.
We zitten nu met een plan dat al in een vergevorderd stadium verkeert maar niet gedragen wordt door de bevolking. Maar het is mogelijk dat er na de gemeenteraadsverkiezingen een andere meerderheid ontstaat. BAARLE! kan onderdeel zijn van die nieuwe meerderheid. Indien mogelijk, zullen we het hele systeem met de wijkcontainers terugdraaien. Zolang ze niet geïnstalleerd zijn, is er nog een weg terug!
BAARLE! heeft ook oog voor het milieu. Zeker wel! Maar er zijn betere manieren om het restafval te verminderen. Regelingen die tegen de wil van de bevolking worden ingevoerd of opgelegd zullen nooit werken. Wij willen een oplossing vinden samen met de inwoners. Bent u het eens met onze zienswijze stem dan Lijst 2 “BAARLE!”
Zie ook: https://baarle.eu/huisvuilophaalgekte/