Baols praotje

BAARLE – Raadsvergadering november 2019 met Harrie en Sooi…

Raadsvergadering november 2019 met Harrie en Sooi

Baols Praotje!

Harrie: De begroting van 2020 is weer een lijvig rapport SOOIKE.

Sooi: Zeg dat wel, en doordat elk programma uitvoerig en in detail wordt beschreven is het voor de inwoners niet overzichtelijk. Daarom is fractie BAARLE! blij met de toezegging van het college dat de begroting in Ons Weekblad middels een infographic ( beelden, grafieken) wordt gepresenteerd. En het betreft alleen de grote thema”s.

Harrie: En tevreden over de begroting?

Sooi: Ja, onze gemeente staat er financieel goed voor. De woonlasten gaan gelukkig slechts met 2,6 procent omhoog. Wij blijven daarmee nog steeds een van de goedkoopste gemeenten van Nederland. Wij hebben daarbij een erg goed voorzieningenniveau, daar mogen we trots op zijn.

Harrie: Wel zullen we geld moeten gaan lenen omdat we voor grote investeringen staan.

Sooi: Zoals?

Harrie: Nieuwbouw Cultureel Centrum Baarle, een hockeyveld, centrumplan, reconstructies van wegen( Goorweg, Generaal Maczeklaan, St Annaplein ), Oostelijke parkeerplaats. enz

Sooi: CDA , Ulicoten en VPB willen die Oostelijke parkeerplaats schrappen, waarom is dat?

Harrie: Zij zetten grote vraagtekens bij nut en noodzaak van deze nieuwe parkeerplaats achter het Belgisch kerkhof. De kosten bedragen 375000 euro voor onze gemeente.

Sooi: Hebben ze een punt?

Harrie: Jazeker hebben zij een punt. Ook BAARLE! heeft vraagtekens over het nut en de noodzaak van deze parkeerplaats. De verkeersdrukte in het weekend is de laatste jaren echt minder geworden. Echter het zijn de partijen CDA, Ulicoten en VPB die deze afspraken in 2002 met Baarle-Hertog hebben gemaakt en goedkeuring hebben gegeven aan het plan. Om nu op voorhand deze parkeerplaats te schrappen zonder overleg met Hertog zou de verhoudingen onnodig op scherp zetten. Dat moet je niet willen. Neemt niet weg dat het en grote investering is. Om die reden zullen we met Baarle-Hertog hierover een goed gesprek moeten voeren.

Sooi: En het CCB , gaat het er nu eindelijk van komen?

Harrie: Het belangrijkste wat nu speelt is de aankoop van de grond. Laten we hopen dat we snel door kunnen pakken.

Sooi: Alle partijen vinden het heel jammer dat Baarle-Hertog niet wil samenwerken aan een masterplan.

Harrie: Afgelopen zomer nog hebben we samen de intentie uitgesproken om te komen tot een nauwere samenwerking (BGTS) .

Sooi: En nu er gezamenlijk opgetrokken kan worden om te komen tot een nieuw ingericht centrum haakt Hertog af. Voor mij onbegrijpelijk.

Harrie: En er zijn meer terreinen waar we de internationale bestuurskracht kunnen versterken. Denk maar een aan de ontwikkelingen in de agrarische sector aan weerszijden van de grens .

Sooi: Ben je ook bij de informatieavond geweest van het STOB?

Harrie: Ja, hier werd uitleg gegeven over het Gemeentelijk Mobiliteitsplan. Het is een document waar op gereageerd kan worden. Het voorstel om een gedeelte van de Molenstraat éénrichtingsverkeer te maken geeft de nodige discussies.

Sooi: De randweg wordt goed gebruikt, metingen in het dorp laten grote dalingen van het vrachtverkeer in het centrum zien. Om nog meer vrachtwagen in het centrum te weren worden er verwijsborden op de rotondes geplaatst.

Harrie: Ulicoten krijgt Feel Good –flitspalen. De snelheidsmeterspaarpot, zoals de provincie het noemt, werkt met een digitaal bord. Automobilisten die zich aan de snelheid houden, krijgen een groene duim te zien. Daaronder loopt het gespaarde bedrag live op. Het geld dat in een week of drie wordt verdiend, gaat naar een door bewoners gekozen initiatief in hun eigen buurt.

Sooi: Het sluipverkeer in Castelré is moeilijk op te lossen. De wethouder heeft toegezegd om in het volgende dorpsgesprek in Castelré het een en ander toe te lichten.

Harrie: Uit de laatste onderzoeken blijkt dat de cliënten uit de gemeente Baarle-Nassau tevreden zijn t.a.v. de werking van het zorgloket. Er gaat heel veel geld om in het Sociaal Domein. Het ontbreekt de raad aan handvatten om te kunnen vaststellen dat het werk en de investeringen doelmatig zijn.

Sooi: Laten we hopen dat de problemen bij de Jeugdhulp, met name bij Juzt, snel opgelost worden zodat de jongeren en hun ouders/verzorgers kunnen rekenen op hulp en ondersteuning die nodig is voor hen.

Harrie en Sooi supporters van BAARLE!

Mail: HarrieenSooi@gmail.com

Bereikte mensen

Opmerkingen

Relevantste

BAARLE

Raadsvergadering 25 mei 2019 met Harrie en Sooi Baols Praotje!

Harrie: Dat was toch wel een bijzondere gebeurtenis Sooike, de opening van de randweg!

Sooi: Ja, er was veel belangstelling en alles verliep in een heel gezellige sfeer. Met dank aan de vele verenigingen, Cesar Zuiderwijk en WC-Experience.

Harrie: De namen van de bruggen, tunnels en de randweg zijn ook bekend gemaakt.

Sooi: Wat zijn die namen?

Harrie: Waar het Bels lijntje over de randweg gaat krijgt het de naam Boskobe, de brug ter hoogte van de Oordeelse straat heet voortaan De Oordeelse Lindebrug en waar de randweg de Reth passeert wordt het De Rethse Doorsteek genoemd. De randweg heet nu tussen de Bredase weg en de Alphense weg Boschovenring en van de Alphense weg tot de Turnhoutseweg Nijhovenring.

Sooi: Nu de randweg een feit is kunnen we gezamenlijk met Baarle-Hertog aan de slag om ons centrum aan te pakken.

Harrie: Zo zou het moeten zijn Sooike maar het college van Baarle-Hertog ziet dat niet zitten.

Sooi: Wat zeg je nou?

Harrie: Onze gemeente heeft meerdere keren aan Hertog gevraagd om samen te werken aan een centrumplan. Baarle-Hertog ziet geen meerwaarde in deze samenwerking.

Sooi: Hoe is dat mogelijk? Als er één thema is wat je samen op zou moeten pakken dan is dat het inrichten van het centrum.

Harrie: Helemaal mee eens Sooi, hopelijk dat de raad van Hertog het college kan overtuigen dat dit niet de gelukkigste keuze is. Dit zal het proces om te komen tot een verdere samenwerking niet ten goede komen.

Sooi: Wat vind je van het concept mobiliteitsplan Baarle?

Harrie: Op zich positief, 30 km zone alleen in de kern, niet te groot, zal al genoeg afremmen zo. De randweg heeft al effect en de colleges zijn aan het bekijken hoe het resterende doorgaande vrachtverkeer afgewend kan worden.

Sooi: Wat vind je van het idee om eenrichtingsverkeer in de Molenstraat in te stellen?

Harrie: Als ik de vele reacties beluister dan is het maar de vraag of het breed door de bevolking wordt gedragen. Voor de mensen die nog niet gereageerd hebben zou ik willen zeggen, doe het alsnog!!!!! Ga naar de site van de gemeente Baarle-Nassau en geef daar je mening. Sooi: Wat tragisch dat fatale fietsongeluk in Ulicoten.

Harrie: Ja, daar wordt nu met verkeersdeskundigen en politie onderzoek gedaan naar de toedracht. Daarna wordt gekeken of de veiligheid verbeterd kan worden.

Sooi: De open dag van het Cultureel Centrum was erg geslaagd. Als je door het gebouw loopt dan ervaar je hoe rijk het verenigingsleven in ons dorp is.

Harrie: In oktober is het 75 jaar geleden dat Baarle is bevrijd. Een strijd die 28 dagen heeft geduurd, door de onverwacht felle tegenstand van de Duitsers. Juist in Baarle, vanwege de strategische ligging van ons dorp. Dit jaar herdenken we dat de Eerste Poolse Pantserdivisie 75 jaar geleden Baarle bevrijdde van de Duitse bezetters.

Sooi: Ja, vrijheid mag nooit als iets vanzelfsprekends worden gezien. Daarom is het goed dat de stichting Herdenking Bevrijding Baarle jaarlijks de dodenherdenking organiseert. Dit jaar is dat op zaterdag 5 en zondag 6 oktober.

Harrie: Wat vind je van de boerendemonstraties in Den Haag?

Sooi: Ik sta er volledig achter. Het is een sector die al jaren in een kwaad daglicht wordt gesteld. Zij zorgen ervoor dat er dagelijks hoogwaardige, veilige producten worden geproduceerd. Daar mogen we trots op zijn!!!!!

Harrie en Sooi supporters van BAARLE! Mail: HarrieenSooi@gmail.com

Raadsvergadering juni/juli 2019 met Harrie en Sooi
Baols Praotje!

Harrie: We gaan trouwen Sooike, in 2020!!!!!

Sooi: Wie is we?

Harrie: De gemeente Baarle-Nassau met de gemeente Baarle-Hertog .

Sooi: Leg eens uit!

Harrie: In de laatste gezamenlijke vergadering hebben de beide gemeenten beslist dat ze nauwer samen willen gaan, in een BGST.

Sooi: Doe maar moeilijk, wat betekent BGST?

Harrie: Ja het is inderdaad een mond vol maar het staat voor ; Benelux Groepering Territoriale Samenwerking. Het is een grensoverschrijdende rechtspersoon met het doel om de bestuurskracht in Baarle verder te versterken. En het wordt gezien als een tussenstap om in de toekomst te groeien naar een Europese Gemeente.

Sooi: Dat is een historische gebeurtenis Harrie, hieruit blijkt dat er in beide gemeenten voldoende vertrouwen is om er samen de schouders onder te zetten!!!!!

Harrie: Och, als Enclavedorp heb je hetzelfde gemeenschappelijk doel: BGTS: = Blijvend Gelukkig Te Samen.

Sooi: En ik blijf het herhalen Harrie, wij vinden het vanzelfsprekend dat we zo samen werken ,maar het is bijzonder, wat denk je bijvoorbeeld van de brandweer?

Harrie: Wat is daarmee?

Sooi: Wij hebben een internationale brandweer met 8 personen uit België en 22 personen uit Nederland , totaal 30 personen. Dat zijn er net zoveel als er Enclaves zijn in ons dorp. Er is pas een overeenkomst getekend zodat zowel de Nederlandse als de Belgische bewoners een beroep kunnen blijven doen op het internationale brandweercorps.

Harrie: Met Baarle-Hertog maken we stappen, maar doen we dat ook met de ABG-organisatie?

Sooi: Ja, ook daar lijkt een positieve beweging op gang te komen.

Harrie: Hoe kan jij dat vinden? Wij moeten de komende jaren een kleine 300.000 euro per jaar extra bijdragen?

Sooi: Dat klopt, daar moeten we heel scherp op blijven. Maar er zijn nu een aantal geslaagde ontmoetingen geweest met de drie gemeenteraden. De eis van onze gemeente om bestuurlijk zelfstandig te blijven lijkt gehonoreerd te worden. Dat is en blijft ook onze absolute voorwaarde om de samenwerking voort te zetten. Het ziet er naar uit dat de drie gemeenten in het najaar de gemeenschappelijke doelen vast gaan stellen.

Sooi: En is de perspectiefnota voor 2020 goedgekeurd?

Harrie: Ja, unaniem nog wel. Het wordt wel moeilijk de komende jaren. Het jaar 2020 kunnen we nog positief afsluiten maar daarna raken we, mede door de extra bijdragen aan de ABG-organisatie en hogere kosten in het Sociale Domein, in de rode cijfers.

Sooi: Kunnen al die geplande investeringen nog wel door gaan?

Harrie: Ja, en die zijn er genoeg: Nieuw Cultureel Centrum, hockeyveld, reconstructie Generaal Mackzeclaan, Goorweg , St annaplein etc etc.

Sooi: Waarop moeten ze dan besparen?

Harrie: Het college is gevraagd om een pakket van mogelijkheden aan te dragen, zodat de gemeenteraad keuzes kan maken.

Sooi: Nog even en we kunnen over de randweg Harrie?

Harrie: Ja, week 29 gaat de weg open. Ik ben er al over gefietst. Het is toch wel een heel bijzonder stuk randweg.

Sooi ; Wat bedoel je?

Harrie: Het traject van de Alphensweg tot aan de Turnhoutseweg is 3.2 km lang. Je passeert op dit stuk maar liefst 5 enclaves, dat wil zeggen dat je 10 keer de grens passeert!!!!!!

Sooi: Nu maar hopen dat het niet te rustig wordt in het centrum!!!

Harrie: Daar ligt een grote uitdaging ; om in het centrum een grote kwaliteitsslag te maken!!.

Sooi: Laten we eerst maar eens afwachten wat het daadwerkelijk met het verkeer doet, vooral het vrachtverkeer!

Sooi: Harrie het zit er weer op. Deze coalitie heeft er nu bijna 1,5 jaar op zitten, hoe kijk jij er tegenaan?

Harrie: Ik sluit me helemaal aan bij de woorden van Lidy van Beek , ik voel me gewoon blij, blij!!!!
Dit college is erg ambitieus en de sfeer in zowel de raad van Baarle-Nassau als in het gezamenlijke overleg met Baarle-Hertog is prima. Dit vormt een goede basis om op vele terreinen door te pakken!!!

Sooi: Tijd voor een welverdiende vakantie!!!!!

Harrie en Sooi wensen iedereen een fijne vakantie!

Harrie en Sooi supporters van BAARLE!

Voor vragen of opmerkingen; harrieensooigmail.com

Raadsvergadering 15 Mei 2019 met Harrie en Sooi

Baols! Praotje

Harrie: Er staan een tweetal langlopende dossiers op het programma.

Sooi: Welke?

Harrie: Allereerst is er het nieuw aan te leggen hockeyveld.

Sooi: Daar `zijn ze al lang mee bezig .

Harrie: Ja, zeg dat wel . Al drie jaar, gelukkig heeft de wethouder nu de regie gepakt en is hij tot een voorstel kunnen komen.

Sooi: Waar willen ze het veld gaan leggen?

Harrie: Bij de tennisvereniging Baarle-Nassau. Daar liggen nu 6 tennisbanen, 2 banen worden nu afgestaan voor een hockeyveld veld.

Sooi: Het is wel een forse investering.

Harrie: Ja dat klopt. Van de leden komt 25 procent uit Hertog, hopelijk willen die ook een steentje bijdragen.

Sooi: Het is wel heel bijzonder wat wij in ons dorp aan sportvoorzieningen hebben, daar kunnen we trots op zijn.

Harrie: De gehele raad staat unaniem achter de aanleg van het hockeyveld.

Sooi: Het tweede langlopende dossier betreft het bestemmingsplan “Buitengebied 2008, 2e correctieve herziening” .

Harrie: De Raad van State heeft in 2011 al een uitspraak gedaan. Nu na 8 jaar!!! wordt voorgesteld
om dit plan vast te stellen.

Sooi: Dat ook dit proces veel te lang had geduurd wordt door heel de raad gedeeld. Het bestemmingsplan wordt dan ook unaniem vastgesteld.

Harrie: De opening van de randweg komt dichterbij.

Sooi: Wanneer is dat gepland?

Harrie: 6 september is de officiële opening. Eind juli gaat het voor het verkeer open.

Sooi ; Hopelijk worden de grondeigenaren nu wel uitgenodigd.

Harrie: Ook in onze gemeente werden er lintjes uitgedeeld.

Sooi: Ja, wij feliciteren Remie Tuijtelaars, Cees de Jong en Jos Rijvers met deze onderscheiding.

Harrie: Er waren nog meer heugelijke feiten in onze gemeente.

Sooi: Zoals?

Harrie: De seniorenvereniging heeft haar 50 jarig jubileum gevierd en naar ik hoorde was het top geregeld. Proficiat!

Sooi; Nog meer?

Harrie: Ja, de opstapbus ABC bestaat 50 maanden , met een hele grote groep vrijwilligers worden heel veel senioren blij gemaakt. Proficiat

Sooi; Dat was het?

Harrie: Nee, ik heb ze al vaak zien staan bij Harrie van Tilburg in de Leliestraat. Spullen verzamelen dozen inpakken, waarvoor? Wist je dat het gaat om de Stichting Caritas Roemenië-Baarle.
Zij hebben in 15 jaar tijd, in Roemenië, met héél veel enthousiaste vrijwilligers, onnoemlijk veel mensen in nood geholpen: jong en oud, ziek of gehandicapt. Ook voor hen een dikke proficiat.

Harrie en Sooi supporters van BAARLE!

Vragen , ideeën, suggesties mail harrieensooi@gmailcom

Raadsvergadering april 2019 met Harrie en Sooi

Baols Praotje!

Harrie: Wat vind jij van het dossier Aalders dat nu weer op de agenda staat?

Sooi:
Karel Kerremans vertelde dat dhr. Aalders in 2007 met rode loper binnengehaald is om de slechte plek in de Stationsstraat te verfraaien. De oude busgarage van Van Raak.
Het doel was om van de Stationsstraat een boulevard te maken.
Echter er zijn fouten gemaakt, het eerste plan werd goedgekeurd, maar door de Raad van State afgekeurd. Diverse Colleges hebben pogingen gedaan om tot een oplossing te komen. De gemeente heeft zelfs aangeboden de leges en kosten voor een partieel bestemmingsplan te betalen. Tevens zijn er andere verruimingen aangeboden, er was een haalbaar alternatief plan, echter dhr. Aalders kon daar niet mee instemmen.
Alleen maar verliezers, de Raad, het College, de Stationsstraat, maar bovenal dhr. Aalders!

Harrie: Waarom moet Janneke bij de motie voor het verbieden van het oplaten van (wens) ballonnen zo lachen.

Sooi: Omdat er iemand in de raadzaal zich afvroeg of dit verbod ook voor kleine ballonnekes ( Engelse frak) geldt.

Harrie: Is dit verbod allemaal niet te ver gezocht Sooi, en hoe ga je dat handhaven?

Sooi: Het tijdens feestelijkheden oplaten van ballonnen gevuld met helium staat steeds meer ter discussie omdat, als ze in de natuur terecht komen, ze ook schadelijk kunnen zijn voor dieren.
Daarom is het goed dat de gemeente , die duurzaamheid ook belangrijk vindt, een duidelijk signaal afgeeft. Wat het handhaven betreft, je zou je eerst kunnen beperken tot grote evenementen. Belangrijkste is dat we ons bewust worden dat het niet goed is voor het milieu.

Harrie: Is er een onderzoek geweest naar het functioneren van de ambtelijke samenwerking?

Sooi: Ja, dat klopt. De ambtelijke organisatie van de drie gemeenten, Baarle-Nassau, Alphen-Chaam en Gilze-Rijen is er vanaf 2016. Bureau Berenschot heeft deze samenwerking onderzocht en is daarbij tot een aantal conclusies en aanbevelingen gekomen.

Harrie: Weet jij er al meer van?

Sooi: Nog niet alles, maar het komend half jaar wordt veel duidelijk.

Harrie: Hoe bedoel je?

Sooi: Een van de conclusies is dat we vriendjes moeten worden. Alleen als er een gedragen gedeelde toekomstvisie is kan de ABG organisatie een succes worden. Belangrijke vragen die de komende maanden beantwoord moeten worden door de drie gemeenteraden zijn ; Wat voor bestuurlijke organisatie wordt de komende jaren nagestreefd? Welke doelen streven we na, zowel bestuurlijk als ambtelijk?, Binnen welke financiële kaders moet de samenwerking plaatsvinden?

Harrie: Onze raad is toch nog steeds voor bestuurlijke zelfstandigheid?

Sooi: Natuurlijk daaraan wordt niet getornd.

Harrie: In Ulicoten kan er eindelijk gebouwd worden, Aan De Werft in Ulicoten, plan Maaijkant fase 2, daar biedt de gemeente Baarle-Nassau zes bouwkavels te koop aan. De inschrijftermijn is gestart op 29 maart en eindigt op 10 mei.

Sooi: Laten we hopen dat geïnteresseerde inwoners uit Ulicoten aan de slag kunnen.

Harrie: We zijn gelukkig een veilige gemeente, maar van het incident afgelopen weekend krijg je echt kippenvel.

Sooi: Wat is er gebeurd?

Harrie: In de nacht van zaterdag op zondag werd een 25-jarige man uit Baarle-Nassau aan het Wolvespoor door twee personen belaagd en met een wapen geslagen. De daders stapten met de buit in een auto en gingen ervan door. Gelukkig heeft de politie de daders op de A27 aan kunnen houden.

Sooi: Dergelijke gebeurtenissen hebben veel impact. Bij deze heel veel sterkte gewenst aan het slachtoffer.

Harrie: Heb jij iets positiefs waar we mee af kunnen sluiten?

Sooi: Jazeker. Op de nationale opschoondag op 23 maart trokken er buren,scholen,vrienden en verenigingen eropuit. Om samen te zorgen voor een schonere omgeving. De gemeente organiseerde deze Opschoondag samen met Woonstichting Leystromen. Een schone omgeving woont fijn en zo’n dag samen aan de slag is nog gezellig ook! In Baarle-Nassau gingen zo’n 400 inwoners aan de slag. Dit zouden we vaker moeten doen. Misschien is dit een idee voor uw Burendag op 28 september?

Harrie: En heb je nog wat leuks op je agenda staan?

Sooi: Och zoveel, maar ik ga 20 april naar de open dag bij zorgboerderij “de Mekkerbek”, die bestaan 10 jaar.

Harrie en Sooi supporters van BAARLE!

harrieensooi@gmail.com

Raadsvergadering februari 2019 met Harrie en Sooi

Baols Praotje!

Harrie: Dat wordt de komende periode trainen met de racefiets Sooike.

Sooi: Hoezo?

Harrie: De ronde van Spanje, ofwel de Vuelta, komt in augustus 2020 door Baarle.

Sooi: Ja, geweldig! . De derde etappe van de Spaanse wielerronde start in Breda en vervolgt zijn weg via Ulvenhout, Chaam, Baarle-Nassau en Alphen naar Gilze en Rijen richting Dongen.
Dat zal een spektakel zijn. Een groot feest, iets om naar uit te kijken en goed voor het dorp!

Harrie: De grondprijzen gaan dit jaar niet omhoog.

Sooi: Dat is goed . Maar het is nog belangrijker dat er voor de starters betaalbare woningen komen.
Met grondprijzen van ca 300 euro per vierkante meter is het voor de nieuwkomers op de markt haast onbetaalbaar geworden.

Harrie: Ook de toewijzing van de huurwoningen aan onze ouderen baart mij zorgen.

Sooi: Leg eens uit.

Harrie: Door een nieuw systeem bij Leijstromen , woninginzicht genaamd, kan het zo maar zijn dat mensen vanuit andere dorpen met een wmo-indicatie voorrang krijgen boven de eigen bewoners.

Sooi: Kunnen we daar als gemeente niets aan doen? Het kan toch niet zo zijn dat mensen die hun hele leven in een dorp gewoond hebben daar hun oude dag niet kunnen doorbrengen?

Harrie: Volgens Leystromen kunnen we daar als gemeente niet in sturen.

Sooi: Hier ligt een grote uitdaging om daar verandering in aan te brengen!!!!!

Harrie : Karel is weer helemaal terug. Het verkeersprobleem in Castelre deed zijn bloed koken.
Gemeente Hoogstraten neemt eenzijdige maatregelen, zonder overleg met Baarle-Nassau.
Terwijl het heel erg veel overlast bezorgd aan Castelre.

Sooi: : Dat schijnt vaker zo te gaan. Karel vindt het tijd om hetzelfde te doen!
Het huidige college probeert echter eerst nog in overleg te gaan met het nieuwe college in Hoogstraten, werkt dat niet, dan nemen wij ook eenzijdig maatregelen. En plaatsen een verkeersbord voor max 3,5 ton.

Harrie: Voor de mensen die nog twijfelden of we als gemeente wel de goede keuze gemaakt hebben om af te zien van de ondergrondse containers heb ik goed nieuws.

Sooi: Hoezo?

Harrie: De invoering van het nieuwe afvalsysteem in Gilze en Rijen is financieel fors uit de klauwen gelopen . De geraamde kosten van 1 miljoen euro worden met maar liefst 600.000 euro overschreden.

Sooi: Weet je wat mij wel eens verontrust?

Harrie: Zeg het eens Sooi!

Sooi: Dat je bij sommige partijen de indruk krijgt dat de veehouderij de enige bron is die de luchtkwaliteit in Baarle-Nassau bepaalt. Het is vanzelfsprekend dat alles gericht moet zijn op een goede leefomgeving maar neem dan ook de industrie mee in je verhaal.

Harrie : En ben je nog gaan carnavallen?

Sooi; Natuurlijk, het was weer een en al gezelligheid in het Smokkelgat!

Harrie: Alaaf!!!

Sooi: 20 maart zijn de verkiezingen voor de provincie en het waterschap, laat je stem niet verloren gaan!!!.

Harrie en Sooi Supporters van BAARLE!

 

 

 

Raadsvergadering december 2018 met Harrie en Sooi

Baols Praotje!

Harrie: Gisteren ook bij het GOB geweest, de vergadering met Hertog?

Sooi: Ja, dat was wel bijzonder, het was de laatste keer dat Leo van Tilburg er bij was als burgemeester.

Harrie: We steken heel veel geld in Toerisme en Recreatie , Sooike!!!!

Sooi: Ja, de raming voor 2019 laat een bedrag van 190.000 euro zien.

Harrie: Heel belangrijk dat we investeren in ons toeristisch dorp.

Sooi: Ben ik het mee eens, maar het is wel zaak dat er een goed overzicht is van de gemaakte
kosten. De ondernemers in Baarle betalen ca 40.000 euro aan ondernemersheffing. Om voldoende draagkracht te houden(krijgen) is het van groot belang dat je kunt laten zien wat er met dat geld wordt gedaan.

Harrie: De milieustraat gaat komend jaar uitbreiden.

Sooi: Dat is goed Harrie. Jammer dat BAARLE! niemand meekrijgt om na te denken over een verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van het park. Probeer maar eens de trap op te komen met afval als je fysiek wat minder bent.

Harrie: Goed nieuws wat betreft de randweg, de provincie Noord-Brabant heet overleg gehad met de bezwaarmaker. Hij heeft alle bezwaren ingetrokken, de randweg kan nu over het gehele traject worden afgerond.

Sooi: Eindelijk, na zoveel jaren procederen is het zover. Moeten we nu boos zijn op de bezwaarmaker?

Harrie: Je kunt daar alles van vinden, maar hij heeft gewoon gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de rechtstaat daar voor geeft. De procedures lopen te lang, daar gaat het fout. Er zou gewoon een maximale tijd aan procedures moeten zitten.

Sooi: In de raad van Baarle-Nassau is de nieuwe naam van het noordelijk traject vastgesteld, BOSHOVENRING.

Harrie: Nee, Sooike, BOSCHOVENRING!!!!!, niet om eigenwijs te zijn, maar om verwarring te voorkomen. In Alphen schrijf je nu eenmaal Boshoven en in Baarle-Nassau Boschoven!!!

Sooi: Harrie, ik vind het niet slim dat er nu een sluis is aangelegd in de Visweg. Dat hadden ze moeten doen zodra de randweg klaar was. Omdat ook de Reth is afgesloten kun je nu Baarle oostelijk niet passeren.

Harrie: Daar heb je een punt Sooike.

Sooike: Harrie we sluiten een bewogen jaar af.

Harrie: Zeg dat wel, in maart de verkiezingen. Daarbij is het politiek landschap flink op zijn kop gezet. De oppositie, BAARLE! en KEERPUNT, nam het stokje over.

Sooi: Niet alleen in Nassau, ook in Hertog is de samenstelling van het gemeentebestuur flink veranderd. Daar is na jaren van CDK , de leiding in handen van FORUM+ en NVA gekomen.

Harrie: Daar ligt de komende tijd de grootste uitdaging voor de nieuwe bestuurders, samen de schouders eronder, om te komen totdat wat het beste is voor ons enclave-dorp.

Sooi: Er zijn wel meer grote uitdagingen waar we voor staan.

Harrie: Waar denk jij dan aan?

Sooi: Och zoveel, maar ik zal me tot de belangrijkste beperken.
Allereerst is daar het Cultureel Centrum, ik hoop echt dat er in 2019 eindelijk wordt doorgepakt.
Hetzelfde geldt voor het hockeyveld. Dat de bestuurders van de sportverenigingen over hun eigen schaduw heen kunnen stappen zodat ze tot een samenwerking kunnen komen.

Harrie: Nog meer?

Sooi: Ik ben pas begonnen, we hebben als gemeente een grote opgave wat betreft duurzaamheid.

Harrie: We hebben in het gemeentehuis een warmtepomp, op de Bremerpoort zijn er zonnepanelen gelegd en de buitenverlichting is omgeschakeld naar ledverlichting, ik vind dat we al goed bezig zijn.

Sooi ; Dat klopt , maar dat is niet voldoende. We moeten een duurzaamheidsvisie opstellen waarin we aangeven hoe we de doelen van het klimaatakkoord gaan halen.

Harrie: Daarbij is het voor onze inwoners belangrijk dat het niet alleen haalbaar is maar nog ook betaalbaar!!!!

Sooi: Vanaf 1 januari mogen er ook blikjes en drankkartons bij het plastic, als we beter scheiden gaat de hoeveelheid restafval verder omlaag.

Harrie: Het zou de VPB wel sieren als ze zich meer bescheiden zouden opstellen met betrekking tot het ophalen van het huisvuil. Door hun handelen is er onnodig gemeenschapsgeld verloren gegaan.

Sooi: Verder moeten we samen met Hertog aan de slag om na afronding van de randweg ons centrum anders in te richten.

Harrie: Heb je nog goede voornemens voor het komende jaar Sooike?

Sooi:

Harrie en Sooi supporters van BAARLE!

Raadsvergadering november 2018 met Harrie en Sooi

Baols Praotje!

Harrie: We hebben concurrentie gekregen Sooike.

Sooi: Wat bedoel je?

Harrie: Rafke en Stafke gaan ons op de hoogte houden van de actualiteiten in Baarle-Hertog.

Sooi: Dat is toch geen concurrentie Harrie, ik zie het als een nuttige aanvulling. Zo kunnen we samen de politiek van heel Baarle korter bij de burger brengen. Rafke en Stafke veel succes!!!!

Harrie: En ze hebben meteen genoeg stof om over te schrijven, de verkiezingen in Hertog zijn net achter de rug.

Sooi: Zeg dat wel, zoals in Baarle-Nassau ziet ook in Hertog het politiek landschap er na de verkiezingen geheel anders uit.

Harrie: Ik hoop, en heb er vertrouwen in, dat de nieuwe bestuurders er in zullen slagen om het goede contact dat er nu is met onze gemeente te behouden.

Sooi: En bij de opening van de randweg geweest?

Harrie: Ja, maar voordat ze het lintje hadden doorgeknipt was ik er bijna door heengegaan.

Sooi: Door het lint gegaan, waarom?

Harrie: De naam voor de weg zou BOSHOVENRING worden.

Sooi: Boshoven ligt toch in Alphen, is dat niet verwarrend?

Harrie: Sooike , er is niets mis met jouw snapper. Natuurlijk , en daarom moet het BOSCHOVENRING zijn!!!!.

Sooi: En nu?

Harrie: Gelukkig heeft de Jurgen, de bedenker van deze naam, geen probleem met de aanpassing.
Het zal nu BOSCHOVENRING worden.

Sooi: Was het verder wel gezellig?

Harrie: Ja, heel gezellig. Ik miste wel de grondeigenaren op de borrel, zij horen er zeker bij.

Sooi: En is de begroting voor 2019 goedgekeurd?

Harrie: Ja, de begroting ziet er goed uit. Over meerdere jaren sluitend, en we staan als gemeente nog steeds in de top 10 van Noord-Brabant wat lage woonlasten betreft.

Sooi: En dat met nagenoeg geen schulden en een heel hoog voorzieningenniveau.

Harrie: Petje af, en dat voor de kleinste zelfstandige gemeente van Noord-Brabant.

Sooi: Ja, het zag er allemaal heel rooskleurig uit totdat die memo uit Gilze-Rijen kwam.

Harrie: Dat is toch niet te geloven, uit het niets wordt er even verteld dat wij 800.000 euro te weinig hebben betaald aan de ABG-organisatie. En Alphen-Chaam 400.000 euro.

Sooi: Onbegrijpelijk zonder onderbouwing, op basis van een te korte periode , wordt onze gemeente in een verkeerd daglicht gezet.

Harrie: En dit over de hoofden van ca 300 ambtenaren die weer met de nodige onzekerheid te maken krijgen.

Sooi ; Misschien dat Gilze&Rijen nu overweegt om uit de ABG te stappen, ze kunnen dan jaarlijks 1.2 miljoen besparen.

Harrie: We zullen met pijn in het hart en met veel verdriet afscheid nemen, verschrikkelijk, maar wel heel begrijpelijk van Gilze&RIJEN , zeker van de fractievoorzitter van de VVD , dhr Vermorken,
die van de ontwikkelingssamenwerking af wil.

Sooi: Ik had van de week een blije ondernemer aan de lijn.

Harrie: Vanwaar die blijdschap?

Sooi: Hij heeft de papieren binnen, zodat hij met zijn bedrijf , Baarle Outdoor en Leisure , aan de Bredaseweg kan beginnen. Daar was voorheen de midgetgolfbaan. Veel succes!!!!!

Harrie: Deze raad draagt de agrarische sector een warm hart toe. Alle partijen , behalve de VPB, hebben een motie aangenomen betreffende het stikstofbeleid van de Provincie. Hiermee wordt aan het college gevraagd om in overleg te gaan met de Provincie. Het tijdspad waarin de agrariërs de aanpassingen moeten doen is niet reëel. En over de methoden is nog geen duidelijkheid.

Sooi: Weet je wat ik van een raadslid van de oppositie te horen kreeg?

Harrie: Nou?

Sooi: Dat de sfeer in de raad veel prettiger is dan in de voorgaande jaren!!!!!!!!

Harrie: We gaan er een drinken Sooi!!!!!!!!!!!!!

Harrie en Sooi supporters van BAARLE!

Raadsvergadering 19 september 2018 met Harrie en Sooi
Inhoud:
Harrie: Na een heerlijke vakantietijd moeten we er weer tegenaan, Sooi! Sooi: Ja, en er dient zich al meteen een belangrijk onderwerp aan: de woonvisie 2018-2023 moet worden vastgesteld. Harrie: Komt daar ook in te staan waar en wanneer ze gaan bouwen? Sooi: Nee, het is meer een kader waarin wordt aangegeven wat we belangrijk vinden met betrekking tot wonen. Harrie: Zoals? Sooi: Mensen blijven steeds langer thuis wonen, dus je zult meer in moeten zetten op levensloopbestendige woningen. Er ligt ook een grote uitdaging wat duurzaamheid betreft. Met de vergrijzing van onze bewoners moeten er ook voldoende zorgwoningen zijn. Belangrijk blijft dat je voldoende betaalbare woningen hebt. Op korte termijn hebben we in onze gemeente nog voldoende bouwmogelijkheden binnen de bebouwde kom, de zogenaamde inbreidingslocaties. Maar we moeten nu ook al gaan denken over geschikte uitbreidingslocaties. Harrie: Mooi verhaal Sooi, maar ik vind het zo algemeen. Ik mis concrete stappen. Sooi: Dat klopt Harrie, deze visie is het raamwerk. In het najaar komt er een uitvoeringsprogramma per kern. Hierin wordt het duidelijk hoe het een en ander uitgevoerd wordt. Harrie: Ik hoop wel dat dit uitvoeringsprogramma regelmatig geëvalueerd wordt, zodat je het eventueel bij kunt stellen. Sooi: Wijze praat Sooi, jij kunt wel in de Raad gaan zitten! Het wordt jaarlijks bekeken en zo nodig aangepast. Harrie: Het is heel belangrijk om regelmatig met de bewoners te praten om daar mee het beleid te kunnen afstemmen. Sooi: Dat gaat ook gebeuren Harrie, er komen dorpsgesprekken. Tijdens deze gesprekken kunnen de bewoners kennismaken met raadsleden en collegeleden en kan men aangeven wat men belangrijk vindt voor de toekomst van hun dorp. Ook kan men ideeën aandragen. Afgelopen maandag was deze bijeenkomst in Castelré en 21 november in Ulicoten. Harrie: Er zijn snelheidsmetingen gedaan in Ulicoten ter hoogte van Heihoef, als je van Baarle-Nassau naar Ulicoten rijdt. Sooi: En wat lieten deze metingen zien? Harrie: Dat maar 7 procent zich aan de snelheid houdt. Sooi: Dat is niet veel, Harrie! Harrie: Nee, ik ben ter plaatse gaan kijken. Ik begrijp nu waarom er zoveel overtreders zijn. Sooi: Vertel! Harrie: De weg vanaf Baarle is een 60 km weg en gaat in de bocht bij Heihoef over in een 30 km zone, zonder een aanpassing in de weg. Sooi: Dus jij zou daar de weg aanpassen? Harrie: Er moet in ieder geval naar de veiligheid worden gekeken. Er komen daar nu fietsers vanaf het fietspad op de weg en er ligt ook een ontsluitingsweg van de nieuwe wijk Maaykant 2. In het verleden heeft hier een versmalling gelegen. Sooi: Over wegen gesproken: de randweg tussen de Bredaseweg en de Alphenseweg wordt een dezer dagen geopend. Harrie: Ik ben er over gefietst het ziet er goed uit, moet ik zeggen! Sooi: Nu maar hopen dat de procedures op het Belgische traject snel opgelost worden. . Harrie: Te gek voor woorden, er zou een maximale tijd voor procedures moeten zijn. Sooi: Volgende week is er een bijeenkomst bij Leystromen, de woningbouwcorporatie. Zij beheren de sociale huurwoningen in onze gemeente. Harrie: Carla Dirven van BAARLE! heeft aandacht gevraagd voor de toewijzing van deze woningen. Sooi: Wat is het probleem? Harrie: Er waren inwoners uit Ulicoten die al lange tijd op een seniorenwoning zaten te wachten. Nu blijkt dat twee woningen zijn toegekend aan mensen uit Tilburg. Sooi: Werk aan de winkel voor onze gemeente, alle inspanningen moeten er op gericht zijn dat de bewoners in hun eigen omgeving oud kunnen worden! Harrie: De verkiezingskoorts in Baarle-Hertog neemt ook toe. Mooi is om te zien dat alle partijen er in geslaagd zijn om jonge, enthousiaste mensen op de lijst te krijgen. Sooi: 14 oktober zijn de verkiezingen. Ik ben benieuwd naar de uitslag! Harrie: Ik ook, want het bepaalt met wie onze gemeente de komende bestuursperiode gaat samenwerken. Baarle leeft, Baarle bruist! Harrie en Sooi, supporters van BAARLE!

 

 

 

Hieronder vindt u de baolse praotjes van Harrie en Sooi.

2017
   – juni

Raadsvergadering 14 juni met Harrie en Sooi

Harrie: Kunst mag geld kosten Sooi!.

Sooi: Hoezo?

Harrie: Er wordt 70.000 euro uitgetrokken om een kunstwerk te plaatsen over het Belslijntje heen ter hoogte van de volkstuintjes. Deze poort komt er in het kader van het 150 jarig bestaan van deze voormalige spoorlijn.

Sooi: De begroting van 2016 laat een kleine plus zien van ca 60.000 euro. Dit positief resultaat is vooral te danken aan een meevaller in het sociale domein. Zonder deze meevaller was er een negatief saldo uit gerold. Naar de toekomst toe geeft dat toch de nodige zorgen, zeker nu de ABG- organisatie niet de voorspelde besparing op levert.

Harrie: Het CDA komt nu met een amendement om leges te gaan heffen bij het indienen van een principe verzoek, en wel 714 euro.

Sooi: Dat is vreemd ik ben twee weken geleden bij de commissievergadering geweest en daar is met geen woord gerept over deze verandering.

Harrie: Ja ,er is afgesproken dat er in de commissies gedebatteerd wordt om tot een goed oordeel te komen.

Sooi: Waarom heeft het CDA deze wens niet in de commissie geventileerd?

Harrie: Dhr de Jong noemt dit voortschrijdend inzicht, en dit binnen twee weken.

Sooi: Deze manier van handelen zet het nut van de commissies onder druk, en geeft het onderling vertrouwen een behoorlijke knauw.

Harrie: Wordt het amendement door alle partijen gesteund?

Sooi: Nee, zowel het Keerpunt als Baarle! stemmen tegen. Hans van Tilborg van Baarle! vindt dat de gemeente de burger en de bedrijven niet mag gebruiken als pinautomaat. De gemeente heeft een dienstverlenende taak, het mag niet zo zijn dat in de fase van een vooroverleg meteen de teller gaat lopen.

Harrie: Het CDA, Ulicoten en VPB stemmen voor zodat de burger er weer een factuurtje bij krijgt.

Sooi: Over dienstverlening gesproken. Heel veel burgers maken zich zorgen over de wijziging die de gemeente wilt door voeren per 1 januari 2018 wat het ophalen van het huisvuil betreft.

Harrie: Vind je dat gek, breng je huisvuil maar eens naar een ondergrondse container die 300 meter van je huis staat als je slecht ter been bent. Baarle! is fel tegen deze verandering.
Weet je waar ik wel enthousiast over ben?
Harrie: Nou?
Sooi: De Buiten-Beter app. Dat is een app die je kunt downloaden en waarmee je heel snel kunt reageren op allerlei problemen . Zoals: zwerfvuil, slecht wegdek, kapotte straatverlichting hondenpoep , maar ook aandragen ideeën, wensen etc. Je kunt ook een foto versturen. De gemeente neemt snel contact met je op.
Harrie: Dan ga ik ook foto’s maken.
Sooi: Waarvan?
Harrie: Allereerst van de hoek Goorweg en de Hoogbraak/Chaamseweg, als je uit de Goorweg komt heb je heel slecht uitzicht richting Chaam. Daarnaast wil ik foto’s maken van de berm van de weg naar Zondereigen. Hier horen grastegels tegen de fietsstrook te liggen dwars op de rijrichting. Als je nu met je racefiets in de groeven rijdt ga je onderuit.
Harrie: Hoe is het met de voetbalvereniging Gloria-UC?
Sooi: Zoals je weet zit de club met financiële problemen. De belangrijkste reden hiervan is een fikse overschrijding van de verbouwingskosten van maar liefst 80.000 euro.
Harrie: Hoe nu verder?
Sooi: Gloria-Uc pakt de problemen voortvarend aan. Er is een stuurgroep benoemd die financiële bezuinigingsmaatregelen gaat uitwerken om zo weer te komen tot een financieel gezonde vereniging. Maar de financiën is maar een klein deel van het probleem. Het gaat ook om cultuur en de noodzaak om als leden van de vereniging weer te verenigen. Samen de schouders eronder en samen de vereniging maken en de vereniging zijn.
Harrie: Nieuw voor mij is ook de aanpak van de Goorweg.
Sooi: Wat gaan ze doen?
Harrie: Aanvankelijk was het de bedoeling om de Loverenbeemd door te trekken, daar zien ze nu van af. De Goorweg wordt opgeknapt.
Sooi: Dat is hard nodig.
Harrie: Inderdaad. De weg wordt verbreed van 3.5 meter naar 5.5 meter. En er komt aan een zijde een trottoir van 2 meter.
Sooi: Aan de rondweg zijn ze nu ook volop bezig. De gemeente moet zich wel blijven inspannen om het doorgaande verkeer te weren. Met kentekenregistratie en handhaving is dat zeker mogelijk. Het mag niet zo zijn dat wij door een aanzuigende werking van de rondweg het centrum van Chaam verder gaan belasten. Niet alleen het centrum van Chaam maar ook de slingerende weg naar Ulvenhout laat een toenemende verkeersstroom niet toe.

Baarle leeft, Baarle bruist!

   – mei

Raadsvergadering 10 mei met Harrie en Sooi

Harrie: Er wordt eerst een minuut stilte in acht genomen, dit naar aanleiding van het overlijden van Ludo Jansens, gemeenteraadslid van Baarle-Hertog.

Sooi: Hoe ver staat het met de aanleg van een nieuw hockeyveld?

Harrie: Het college is aan het bekijken wat de financiële consequenties zijn, wat zijn de risico’s van de ruimtelijke procedures en ook de slechte financiële positie van de voetbalvereniging Gloria-UC wordt in de besluitvorming meegenomen.

Sooi: Hoe is Gloria-UC in de financiële problemen gekomen?

Harrie: Dat vraag ik me ook af, ik heb wel een idee, maar 15 mei is er een extra ingelaste vergadering, dan zullen we het horen.

Sooi: De gemeenteraad maakt zich grote zorgen over het feit dat de gemeente Baarle-Hertog weinig beperkingen oplegt met betrekking tot de opslag van consumenten vuurwerk op het nieuwe bedrijventerrein.

Harrie: Het was toch de bedoeling dat alleen de bestaande winkels in het centrum met hun vuurwerkopslag naar het industrieterrein verplaatst zouden worden?

Sooi: Ja, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Per opslagplaats mag bijna 30 ton consumentenvuurwerk worden opgeslagen, dat is drie keer zoveel dan in Nederland.
En ook is er geen beperking op het aantal opslagplaatsen.

Harrie: Dat is inderdaad verontrustend. De gemeenteraad neemt unaniem een motie aan waarin aan het college wordt verzocht om uiterlijk 11 mei 2017 bij de gemeente Baarle-Hertog kenbaar te maken dat het gemeentebestuur van Baarle-Nassau zich ernstig zorgen maakt over deze ontwikkelingen.

Sooi: Kinderen van de Jeugdgemeenteraad over de Grens komen nu inspreken.

Harrie: Ze delen een mooie flyer uit met daarop de tekst, stop hondenpoep op straat, een hondenkakje hoort in het zakje.

Sooi: Een prachtig initiatief want hondenpoep op straat is voor vele mensen een grote ergernis.
Harrie: Ze willen met deze actie iedereen vragen om hondenpoep op te ruimen.

Sooi; Nu komt Aalders weer in spreken.
Harrie: Hier wordt Harrie ziek van. Hier wordt een burger op een verschrikkelijke manier al 11 jaar aan het lijntje gehouden. Zo ga je niet met je burgers om. Hier past het beste de spreuk; Waar een wil is , is een weg en waar geen wil is, is de wet. Met andere woorden als je niet bereid bent om mee te werken kun je altijd wel iets gevonden krijgen om het tegen te werken. Als ik dan ook nog eens de bezetting van de publieke tribune bekeek dan lijken hier ook stille krachten mee te spelen waar je als gewone burger nooit van wint. In en in triest!!!!.

Sooi: Gerda van de Broek wordt nu beëdigd als lid van de commissie bestuur en middelen.
Sooi: Gerda heel veel succes gewenst!

Harrie: Op verzoek van BAARLE! wordt de Witte Keiweg semiverhard. Heel fijn als je met de fiets een lekker ijsje bij het Vaneleke wilt gaan eten.

Sooi: Vanaf volgend jaar gaat er veel veranderen wat het ophalen van het huisvuil betreft.

Harrie: Hoezo?
Sooi: Men heeft zich ten doel gesteld om de hoeveelheid restafval per inwoner terug te brengen tot 100 kg in 2020 en 30 kg in 2025.
Harrie: Op zich is dat toch een goede zaak.

Sooi: Ja, natuurlijk alleen de manier waarop ze dat willen bereiken geeft vele vraagtekens.

Harrie: Zoals?

Sooi: Er wordt gewerkt met ondergrondse wijkcontainers, de burger moet het restafval daar zelf naar toebrengen. Er zullen ongeveer 30 van die containers in het dorp geplaatst worden. Een investering van 343.00 euro.
Heb je wel eens gezien hoe dat er uitziet?
Harrie:Neen
Sooi: Net een vuilstortplaats. Iedereen komt te pas en onpas zijn vuil brengen.
Harrie: Oh!
Sooi: En vaak werkt het systeem niet, en dan laten ze de troep wèl achter!
Harrie : Dat is fijn; zal wel ongedierte geven.
Sooi : Goed gezien!.
Harrie: Het straatbeeld wordt er niet beter op. Wie wil zo’n ding voor de deur.
Sooi: Wethouder Vermeer, die is er voor.
Harrie: Baarle! wil zich ook inzetten voor een duurzame omgeving maar vindt dat er nu te snel wordt gekozen voor een methode die voor de burger teveel nadelen geeft. Hans van Tilborg bestempelde het voorstel als “inwoners pesten” en vond dat het bestaande systeem voorlopig moest blijven.

Sooi : Ja, de coalitie gaat ruimhartig met ons belastinggeld om.
Harrie: De aanloopkosten van de ABG organisatie (2.000.000,-€) worden dusdanig opzijgeschoven, dat het terugverdienen ervan nooit meer aan te tonen is.
Sooi: En de voorgespiegelde jaarlijkse besparing wordt ook al niet gehaald.
Harrie: Sterker nog, de ABG organisatie wil een reserve potje, dat jaarlijks aangevuld wordt, om makkelijker te kunnen handelen.
Sooi: Dat is lekker!
Harrie: Wat een vooruitgang! En dit had Baarle! en KP98 al voorspeld.
Sooi: Niet erg fraai.I
Harrie: Nog mooie dingen meegemaakt?

Sooi: Ik ben bij de forellenvijver geweest aan de Grens, die is pas geopend. Het ligt er prachtig bij, een aanwinst voor Baarle-Nassau.

Harrie: Ik ben naar Samenloop voor Hoop geweest, een mooi evenement om geld op te halen voor KWF.
Het was tot in de puntjes geregeld.
Sooi: Volgens de krant hadden ze 41000 euro opgehaald voor het goede doel.
Harrie: Mooi om zo een samenhorigheid te zien, complimenten voor de deelnemers en organisatie.

Baarle leeft, Baarle bruist!

Harrie en Sooi, supporters van BAARLE!

   – maart

Raadsvergadering 22 maart met Harrie en Sooi

Harrie: Ben je ook gaan stemmen?

Sooi: Ja zeker, en jij?

Harrie: Ja maar dat was geen succes? Ik was om 20.30 uur naar Castelré gereden om daar te gaan stemmen, ik was al bijna in het stemhokje toen ik werd teruggeroepen. Jij heet toch Harrie Jansen geen Rob Jansen, ik zei ja dat klopt. Bleek dat ik per abuis het stembiljet van mijn zoon had meegenomen.
Mocht ik niet stemmen, was niet zo erg want partij Baarle! bleek niet op de lijst te staan.
Heb ik nog lekker een trappist gedronken, dat kreeg ik wel van Jos Snoeis , daar had ik geen stempas voor nodig.

Sooi: Ik ben van de week ook in Castelré geweest, daar was een bijeenkomst over de strategische visie.

Harrie: En wat vond jij er van?

Sooi: Een groot succes. Niet alleen omdat er gesproken werd over de toekomst van Baarle-Nassau, maar vooral omdat de mensen aan konden geven wat hun bezig houdt. Je merkt dat de mensen behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek. Door de digitalisering is alles afstandelijk en zakelijk geworden. Blij ben ik dan ook met de toezegging van de burgemeester om elk jaar in de kernen een bijeenkomst te beleggen.

Harrie: De hockey club Baarle heeft inmiddels 100 leden er is dringend behoefte aan een nieuw hockeyveld.

Sooi: Waar moet dat komen?

Harrie: Er wordt nu ingezet op een samenwerking met TC Baarle, op die locatie wordt nu onderzocht waar het veld aangelegd kan worden.

Sooi: Wanneer, want volgens het bestuur van de hockey club verloopt het proces wat stroef?

Harrie: Volgens de wethouder is er niets aan de hand en ik moet zeggen dat de wethouder het voortvarend aanpakt. Er zal door het college op korte termijn een voorstel worden voorbereid om te komen tot de realisatie van een nieuw veld.

Sooi: Over een stroef proces gesproken, Aalders komt weer inspreken.

Harrie: Ondanks het gelijk van de rechter wil het project (Stationstraat) van dhr. Aalders niet op gang komen. Ze gaan kijken welke van de 3 sporen het meest kansrijk is? Het is dan wel de Stationsstraat, maar hier is maar één spoor het goede, realisatie!
De gemeente moet gewoon de origineel goedgekeurde bouwvergunning terug uit de kast halen.
Sooi; Laten we hopen dat dit nu snel afgewikkeld wordt, dit duurt veel,veel te lang.
Harrie: Lonneke van Baarle! spreekt haar bezorgdheid uit over de drugscriminaliteit in onze gemeente, en vraagt zich af of wij in onze gemeente wel voldoende doen om dat te voorkomen.
Sooi: De burgemeester vertelt dat we er in onze gemeente alles aan zullen doen om dat te beteugelen.
Sooi: Nu komt dhr van De Wiel inspreken namens de buurtbewoners van de Grensweg 32.

Harrie: Wat is het probleem?

Sooi: De meerderheid van de buurtbewoners zijn erg blij met de ontwikkelingen op grensweg 32. Er is in het Spoorhuis een gezellige horecazaak ingericht, tesamen met het Pothuis kun je lekker rondkijken en ideeën opdoen betreffende inrichting en decoratie.
Een aantal jaren geleden was het hier aan het Bels Lijntje ter hoogte van Handelshuis Sint-Antonius een hoop wildernis, een open niet onderhouden parkeerplaats waardoor verschillende buurtbewoners zich hier niet meer veilig voelden. Een ideale locatie voor allerlei criminaliteit.
Leentje Timmermans en Raf Doms hebben alles in oude glorie opgeknapt, ze legden naast het oude perron een spoorweg van 100 meter aan. Dat leverde hen een Nederlandse prijs op. Het is een parel voor Baarle en omgeving.

Harrie: Daar moet toch iedereen blij van worden.

.

Sooi: Toch niet, een drietal bewoners heeft een bezwaar ingediend tegen het nieuwe bestemmingsplan. Zij moeten nu voorlopig hun horecagelegenheid sluiten anders riskeren ze een dwangsom van 2000 euro per dag.

Harrie: Wat zuur zeg, zeker als je weet dat bijna heel de buurt en het voltallig gemeentebestuur achter hun plannen staan. Hoe nu verder?
Sooi: De gemeente probeert de uitbaters te helpen. De burgemeester wil met de bezwaarmakers gaan praten. Leentje en Raf hebben een voorlopige voorziening aangevraagd, als die snel wordt afgegeven kunnen ze weer open in afwachting van een beslissing van de Raad van State
Harrie: Laten we hopen dat ze weer snel open kunnen en dat de activiteiten die gepland waren op 23 april in verband met het feestjaar 150 jaar Bels lijntje gewoon door kunnen gaan.

Sooi: Mede dankzij aandringen van Hans van Tilborg van Baarle! tav glasvezel buitengebied, heeft de wethouder eindelijk een positieve noot geschreven aan de bewoners van het buitengebied. Jammer dat het zo lang heeft moeten duren. Nu nog de hoge leges voor aanleg en toezicht, maar er schijnt een compensatie te komen, zodat het Raadsbrede besluit recht gedaan wordt.

Sooi: Weer geen goede berichten van de ABG-gemeente?

Harrie: Wat heb je gehoord?

Sooi: Verschillende raadsleden van de gemeente Gilze–Rijen willen zo snel mogelijk een onderzoek naar een centrale huisvesting van de drie gemeentes. Ook gaan er al berekeningen rond over een ABG gemeente met 1 burgemeester.

Harrie: Zinspelen op een bestuurlijke fusie dus?!

Sooi: De zorgen die Baarle! altijd heeft uitgesproken zijn dus nog niet weggenomen?

Harrie: Nee, integendeel we zullen onze boodschap ,geen bestuurlijke fusie nog maar eens duidelijk naar de gemeente Gilze-Rijen moeten overbrengen.
Gelukkig wordt deze mening ook door onze burgemeester gedeeld. Zij benadrukte dat gekozen is voor zelfstandigheid. Die wil ze te vuur en te zwaard verdedigen

Sooi: De leden van de “Jeugdgemeenteraad over de grens” ruimden tijdens de Nationale Opschoondag zwerfvuil op in de dorpskern van Baarle. Trots op deze internationale samenwerking.

Baarle leeft, Baarle bruist!

Harrie en Sooi, supporters van BAARLE!

   – februari

Raadsvergadering 8 februari 2017 met Harrie en Sooi

Harrie: Ben je ook in Molenschot geweest, 14 januari?

Sooi: Wat was daar te doen?

Harrie: Met het omspitten van de eerste meters aarde door de allerhoogste jeugd, vond de aftrap plaats van de aanleg van zeshonderd kilometer glasvezelkabel.
De 2600 afnemers van het grootste particuliere Nederlandse glasvezelnetwerk in Midden-Brabant zijn erg enthousiast. Het grootste particuliere glasvezelnetwerk in Nederland ontsluit het buitengebied van Midden-Brabant en bevordert de leefbaarheid.

Sooi: Wanneer gaan ze in Baarle-Nassau graven?

Harrie: Dat is nog niet bekend. De coöperatie Midden-Brabant is de enige die glasvezel aan gaat leggen, onder andere in Baarle-Nassau. Dus heeft zich nog niet aangemeld, doe het dan alsnog. Als u te laat bent, kost het meer!

Sooi: De aanvraag voor een evenement blijkt niet altijd soepel te verlopen.

Harrie: Niet alleen bij een aanvraag voor een evenement, ook bij een principeverzoek moet men veel te lang wachten.

Sooi: Lonneke van Baarle! heeft nu een overzicht gevraagd van de aanvragen over 2016 om zo een inzicht te krijgen in de wachttijden.

Harrie: Baarle-Nassau is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws geweest.

Sooi: Ja, dat kun je wel zeggen. De uitdrukking ‘de beerput openen’ is hier wel op zijn plaats.

Harrie: Ja, ik hoorde men in Baarle-Nassau al vaak zeggen dat daar een luchtje aan zat.

Sooi: Maar hier moeten we niet mee lachen, Harrie! Iedereen mag weten hoe hij zijn kost verdient. Maar als hij dat wil doen over de ruggen van de gezondheid van de medeburger, dan moet daar hard tegen opgetreden worden.

Harrie: Helemaal mee eens, Sooi.

Sooi: Maar hoe gaan we dat een halt toe roepen?

Harrie: Helemaal stoppen is een illusie. Daar gaat teveel geld in dat circuit om. We kunnen samen wel proberen om het beheersbaar te houden. Dat kan de politie niet alleen. Nee, wij zullen als burgers ook attent moeten zijn. Kijk en luister goed in je omgeving. Als je iets verdachts ziet, meld dat. En als je schrik hebt voor de gevolgen, meld het anoniem.

Sooi: Maar dan moet de politie bij een melding ook wel komen!
Harrie: Ja, we moeten elkaar weten te vinden. En ik moet zeggen, de aanpak van onze wijkagent, Ad van Boxel, bevalt me wel. Hij zit op Facebook: zo kunnen de lijntjes kort zijn.
Sooi: Ken jij de Belgische wijkagent?

Harrie: Nee, ik vraag me af wie die wel kent. Daar gaan we op de koffie Sooi, daar ligt een taak!

Sooi: Wat doet de gemeente zelf? Er is eens gesproken over Keurmerk Veilig Buitengebied.

Harrie: Klopt. Hierbij zouden alle partijen die in het buitengebied werkzaam zijn, denk aan gemeente, waterschap, omgevingsdienst, boswachter etcetera, samen gaan werken. Dit plan is even in de koelkast gezet om dat het een te grote claim op de organisatie zou leggen. Wat de gemeente nu wel doet is een maandelijkse controle in het buitengebied.

Sooi: Karel Kerremans is teleurgesteld in de provincie.

Harrie: Waarom?

Sooi: Omdat wij een bij-vriendelijke gemeente zijn, had Karel gevraagd om naast de rondweg niet alleen eiken, maar ook bij-vriendelijke struiken en bomen te planten.

Harrie: En daar wil de Provincie in eerste instantie niet in mee werken. Jan Vermeer heeft toegezegd om met de provincie in overleg te gaan.

Harrie: Dick Stekelenburg van de VPB gaat de raad verlaten. Hij verhuist naar Frankrijk.
Sooi: Wie wordt zijn opvolger?
Harrie: Jan Boot, die zat nu al in de commissie Mens en Maatschappij en Bestuur en Middelen. In de commissie Mens en Maatschappij wordt hij opgevolgd door Janneke van de Laak.

Sooi: Zo te zien zal zij wel kleur brengen aan de commissie!

Harrie: Over de overlast in de Kapelstraat met betrekking tot de vuurwerkverkoop is ook iedereen het eens. Dit kan echt zo niet langer, dit moet stoppen.

Sooi: Marjon heeft met Leo gesproken. Er komt nu een plan van aanpak om daarmede overlast tot een minimum te beperken. Hierbij hoort een breed pakket van verkeersmaatregelen, bijvoorbeeld varkensruggetjes, maar ook een goede handhaving is essentieel. Ook een gesprek met de vuurwerkverkopers mag hierbij niet ontbreken. Want tot op heden hebben zij alleen de lusten, maar niet de lasten.

Harrie: Hans van Tilborg van BAARLE! is wel erg verschrokken van het laatste bericht van de ABG gemeente.

Sooi: Hoezo?

Harrie: In december werd er nog gezegd dat er een tekort zou zijn van 450.000 euro. Nu, nog geen twee maanden later, hebben ze het over een tekort van 750.000 euro. In twee maanden 300.000 euro verder in de min! Dat gaat onze gemeente 65.000 euro extra kosten. De algemeen directeur Vlekke zal het er warm van krijgen… Binnen onze partij sprak al iemand over Vlexit!
Ja, Sooike onze ABG-gemeente : Alles Behalve Goedkoop.

Baarle leeft, Baarle bruist!

Harrie en Sooi, supporters van BAARLE!

2016
   – december

Raadsvergadering 14 december met Harrie en Sooi

Harrie: Dit is al weer de laatste vergadering van dit jaar Sooi.

Sooi: Ja, het jaar zit er weer bijna op, kijken of er vanavond nog interessante zaken voorbij komen.

Harrie: Goed nieuws is er in ieder geval te melden wat de aanleg van glasvezel in het buitengebied betreft. De coöperatie Midden Brabant Glas gaat half januari in Molenschot beginnen met de aanleg van glasvezel. Voor een vitaal buitengebied is dat van levensbelang. Mabib heeft zich definitief teruggetrokken.
Wanneer men in Baarle-Nassau aan de slag gaat is nog niet bekend, maar wij hopen snel.

Sooi: Er wordt op de Hoogbraak blijkbaar veel te hard gereden. Vanuit de Looverenbeemd
steken veel ouders over met hun kinderen en dat geeft onveilige situaties.

Harrie: Dan moet je de politie laten controleren op snelheid.

Sooi: Dat zou kunnen Sooi, maar de aanpak van de burgemeester staat me beter aan.
Die wil in overleg treden met Veilig Verkeer Nederland om te bezien welke aanpassingen doorgevoerd kunnen worden om de veiligheid te verbeteren.

Harrie: Lonneke van BAARLE! is boos.

Sooi: Waarom?

Harrie: Er zijn brieven verstuurd naar inwoners waarin werd aangegeven dat ze een afspraak
moeten maken wanneer ze een rijbewijs af willen halen op het gemeentehuis.

Sooi: Maar we hebben toch samen als raad afgesproken dat dit in onze gemeente niet hoeft.
Harrie: Daarom is Lonneke zo boos, dit is al de zoveelste keer dat dit gebeurt nadat we dit hebben afgesproken. Wethouder Vermeer zegt toe dat hij er achter aan gaat, en dat de organisatie moet doen wat we hebben afgesproken.

Sooi: Ik heb de tabel gezien waarin de legeskosten staan voor 2017, die zijn flink verhoogd.
Harrie: Maar we hebben in november toch afgesproken dat die verhoging maar 3 procent zou zijn.

Sooi: Dat klopt en daar wordt nu zonder overleg ineens van afgestapt.

Harrie: Daar moet dan toch een reden voor zijn.

Sooi: In onze ABG – gemeente willen ze de tarieven zoveel mogelijk op elkaar afstemmen, deftig gezegd, harmoniseren, uit oogpunt van efficiency. Verder zouden een aantal legeskosten niet kostendekkend zijn en daarom toe zijn aan een revisie.

Harrie: Maar moet alles binnen een gemeente kostendekkend zijn? Hebben wij als gemeente ook geen service verlenende functie? Bepalen wij als zelfstandige gemeente zelf niet hoe we die harmonisatie laten verlopen?.

Sooi: Jij slaat de spijker op zijn kop. Hans van Tilborg van BAARLE! denkt er hetzelfde over.
Hij dient een amendement in waarin staat dat de legeskosten voor 2017 met niet meer dan 3 procent verhoogd zullen worden en eerst in de gemeenteraad een zorgvuldige afweging te maken om tot een goed voorstel te komen met betrekking tot de leges van 2018..
Harrie: Gelukkig staat hij niet alleen, het voorstel wordt unaniem aangenomen.
Sooi: Heeft Jan van Tilburg witte lokken in zijn haar?

Harrie: Niet dat ik weet, waarom?

Sooi: Omdat Cees de Jong van het CDA Jan van Tilburg vergelijkt met Geert Wilders.

Harrie: Oh, dat is vreemd. De burgemeester ziet de witte lokken blijkbaar ook niet want zij fluit Cees de Jong meteen terug.

Sooi: Aalders komt weer inspreken.

Harrie: Oh, daar wordt ik zo moe van. Dat doet me denken aan mijn pick up van vroeger die bleef ook regelmatig hangen. Hier wordt een burger te lang aan het lijntje gehouden. Met een beetje goede wil liggen hier voldoende kansen. Alstublieft college werk dit zo snel mogelijk netjes af.

Harrie: En dat het wel snel kan hebben we vorige week wel gezien.
Sooi: Wat was er vorige week?
Harrie: Toen was er een ingelaste vergadering over een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor Klein Bedaf 3 en Klein Bedaf 3a 3b

Sooi: Waarom een extra ingelaste vergadering voor een omgevingsvergunning, die bevoegdheid ligt toch bij het college?

Harrie: Ja, dat klopt maar het college wilde eerst nog even sparren met de raad om tot een goede afweging te komen.

Sooi: Ja, en deze raad kreeg de stukken, meer dan 180 bladzijdes, een dag van te voren toegestuurd.

Harrie: Is dat niet rijkelijk laat om dat goed voor te kunnen bereiden?

Sooi: Natuurlijk de ontheffing dateert al van 10 december 2013.

Harrie: Maar wat is het probleem?

Sooi: Drie jaar geleden heeft de gemeente in principe ingestemd met de plannen van de ondernemers op Klein Bedaf. Daarna zijn deze ondernemers aan de slag gegaan om aan alle
eisen te voldoen en hebben daar veel kosten voor gemaakt.

Harrie: Nou dat is dan toch makkelijk, gewoon vergunning geven.

Sooi: Zo simpel is het niet Harrie. De laatste jaren zijn er rapporten verschenen waaruit in ieder geval naar voren komt dat fijnstof uit de stallen wel eens nadelig kan zijn voor de gezondheid voor de omwonenden.

Harrie: Maar is het niet zoals Cees de Jong van het CDA zegt, daar kun je als gemeente juridisch niets mee?

Sooi: Dat klopt Harrie, maar je moet niet alles juridisch willen uitleggen. Er is een maatschappelijke discussie los gekomen en die moet je niet uit de weg gaan.

Harrie: Hoe had het dan gemoeten?

Sooi: Ik gebruik de woorden van onze burgemeester, we hadden hier de afgelopen drie jaar de thermometer in moeten steken, en dat is niet gebeurd. Want enerzijds moet je als overheid een betrouwbar partner zijn, anderzijds moet je bij maatschappelijke onrust met een transparante communicatie tot een zorgvuldige afweging komen.

Harrie: En is de vergunning verstrekt?

Sooi: Ja, de meerderheid stemde toe al was het bij de meeste met een slecht onderbuikgevoel.

Harrie: Het zit erop, heb jij nog bepaalde wensen voor het nieuwe jaar?

Sooi: Ja ,ik hoop dat Cees de Jong onder de kerstboom tot bezinning komt en dat hij beseft dat
het vergelijken Jan van Tilburg met Geert Wilders de sfeer in de raad niet ten goede komt.

Harrie: Nog meer?

Sooi: Ik hoop dat wethouder Jan Van Cranenbroek in de toekomst de raad in een vroeger stadium informeert. Ik herhaal het nog maar een keer met een transparante communicatie kom je tot de beste zorgvuldige afweging.
Jij nog wensen?

Harrie: Och er staan in 2017 zoveel mooie dingen te gebeuren: forellen vissen aan de grens, pilske pakken in de nieuwe kantine van Gloria atletiek, hockeyen op het nieuwe hockeyveld,
Samen 150 jaar bels lijntje vieren, de eerste housewarmingparty op het Nassaupark, de eerste paal de grond in bij Janshove ………

Harrie en Sooi wensen iedereen prettige Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2017

Baarle leeft, Baarle bruist!

Harrie en Sooi, supporters van BAARLE!

   – oktober

Raadsvergadering 19 oktober 2016 met Harrie en Sooi

Harrie: Dat is lang geleden Sooi.

Sooi: Inderdaad, je zou na zo een lange pauze een volle agenda verwachten maar dat is ook niet, dat wordt vanavond een vluggertje.

Harrie: Dat kan ook leuk zijn.

Sooi: Het gaat nu over de AED apparaten in Baarle-Nassau, er hangen er al meer dan 20.

Harrie: Waar hangen die allemaal?

Sooi: Dat kun je vinden op de site van EHBO vereniging Damiaan. Daar staan alle locaties vermeld.

Harrie: Kun je daar 24 uur terecht?

Sooi: Nee bij de meeste niet, maar wij hebben in Baarle-Nassau gelukkig ons BLS team die 24 uur per dag klaar staat en die heeft altijd een AED ter beschikking..

Harrie: De nieuwe ambtelijke ABG –organisatie blijkt niet blij te zijn met de huisvesting in Alphen, het zou gedateerd zijn.

Sooi: Ja, ik heb het ook in de krant gelezen. Over Baarle-Nassau waren ze wel tevreden.
Met de samenwerking was afgesproken dat de huisvesting pas in 2019 aan de orde zou komen. Ze willen daar nu eerder over gaan spreken.

Harrie: Onze burgemeester was niet blij dat ze deze informatie uit de krant moest halen.En zei dat dit bericht ook niet juist is. Eerst moet de dienstverlening naar de burger op orde zijn, daarna komt de huisvesting aan de orde.

Sooi: De ABG-organisatie staat de komende tijd voor een grote uitdaging.

Harrie: Hoezo?

Sooi: De eerste evaluatie heeft laten zien dat de fusie niet heeft gebracht van wat ze verwacht hadden..

Harrie: Wat waren de tegenvallers?

Sooi: Ziekteverzuim onder de 275 werknemers is duidelijk toegenomen, er is een financiële tegenvaller van 450.000 euro , nog steeds lange wachttijden als je de gemeente telefonisch wilt bereiken.

Harrie: Ja maar je moet wel reëel zijn Sooi dat hoort nu eenmaal bij de opstartproblemen bij een dergelijke grote verandering.

Sooi: Het is nu oktober Harrie, we zijn nu 10 maanden bezig. Je mag je niet blijven verschuilen achter opstartproblemen. Bij de volgende evaluatie zal het een en ander duidelijk verbeterd moeten zijn.
Harrie: Er komen geen vergunninghouders(asielzoekers) achter het Gaarshof.
Sooi: Waarom niet?

Harrie: De instroom van asielzoekers in Nederland is veel minder dan ze gedacht hadden. Wel moeten we jaarlijks nog zo’n 10 vergunninghouders huisvesten.

Sooi: Waar?

Harrie: Dat zijn ze nu aan het bekijken. Dat krijgen we binnenkort te horen.

Sooi: In Castelré is er veel overlast van sluipverkeer vanuit Hoogstraten.

Harrie: Het college gaat nu een plan opstellen hoe ze denken dat op te lossen.in overleg met de bewoners.

Sooi: De gemeente gaat een cursus Politiek Actief geven voor inwoners die overwegen om politiek actief te worden maar nog niet goed weten hoe. Het zijn een vijftal bijeenkomsten op een dinsdagavond in het gemeentehuis in Baarle-Nassau. De eerste is op 1 november.
Voor meer informatie en aanmelden neem contact op met griffier Herman Dame (076 – 5215477)

Harrie: Dat is een goed initiatief Sooi, want laten we eerlijk zijn het groepje dat politiek bedrijft is wel erg klein.
Sooi: Ja, dat is jammer, want je kunt in de gemeentelijke politiek wel degelijk een steentje bijdragen aan de verbetering van je leefomgeving. Dus mensen meldt je massaal aan voor deze cursus.
Harrie: Ook Baarle! is op zoek naar enthousiaste mensen die “onze club” komen versterken.

Sooi: Aan de oude baan zijn ze met de aanleg van de nieuwe fietspad begonnen.

Harrie: Ja, die wordt 2 meter breed, dan wordt het weer eens leuk om die kant uit te fietsen.

Sooi: En ook het fietspad naar Ulicoten is verbeterd.

Harrie: Ja, maar het doet me wel aan mijn moeder denken.

Sooi: Je moeder?

Harrie: Ja, als mijn overal versleten was dan zette mijn moeder er altijd een lap in dan kon ik nog een tijd vooruit.
Dit is ook lapwerk. Baarle-Nassau heeft middelen genoeg om het meteen goed aan te pakken.
Jammer dat niet meteen het hele fietspad is vernieuwd..

Sooi: Aan de andere kant van Baarle, aan de grens, zijn ze begonnen met het uitgraven van de forellenvijvers.

Harrie: Ook dat geeft weer een meerwaarde aan ons toeristisch dorp.
Er zijn ook twee nieuwe dames beëdigd voor de commissie vergaderingen.

Sooi: Grappig dat je de eed aflegt om niets aan te nemen en dan vervolgens een bosje bloemen krijgt.

Sooi: Heb je gezien dat de gemeente onze slogan heeft overgenomen.?

Harrie: Hoezo?

Sooi: Wij sluiten ons stukje toch altijd af met : Baarle leeft, Baarle bruist.

Harrie: Ja.

Sooi: De gemeente is nu bezig om een rapport op te stellen waarin ze aangeven wat naar de toekomst wenselijk is voor Baarle-Nassau, een zogenaamde strategische visie.
Hierin wordt centraal het woord BRUIST als uitgangspunt genomen. Baarle is Bourgondisch, Recreatief, Uniek, Inspirerend, Samen en Thuis ! Baarle BRUIST

Harrie: Dat we met ons stukje zo inspirerend kunnen zijn, dat is toch prachtig.

Baarle leeft, Baarle bruist!

Harrie en Sooi, supporters van BAARLE!

   – juli

Raadsvergadering 20 juli i 2016 met Harrie en Sooi

Harrie: Wat ben je laat Sooi?

Sooi: Ik moest voor slagboom wachten?

Harrie: We hebben helemaal geen slagboom in Baarle-Nassau.

Sooi: Jawel, onze nieuwe secretaris is dhr Slagboom.

Harrie: Samen met de nieuwe burgemeester zijn we nu bestuurlijk zo georganiseerd dat we samen kunnen werken aan een verdere versterking van onze zelfstandige gemeente.

Sooi: Mensen komen en mensen gaan, vandaag wordt er afscheid genomen van Michel Antens. Hij is 6 jaar raadslid geweest. Hij gaat het ambt van euro-ambtenaar vervullen.

Harrie: Er ligt voor hem een grote uitdaging om ons Enclave-dorp nog beter op de kaart te zetten. Wij wensen hem alle succes.

Sooi: Wie is zijn opvolger?

Harrie: Lidy van Beek, Zij is in het verleden ook al eens raadslid geweest, en ook Lidy wensen wij veel succes bij haar rentree.

Sooi: Dhr Jonkers komt inspreken namens dhr Aalders.

Harrie: Dat blijft ook maar duren..

Sooi: Dhr Aalders heeft in 2007 een bouwvergunning gekregen om te bouwen aan de Stationstraat. Deze vergunning is daarna ingetrokken op basis van argumenten die thans niet meer gelden..

Harrie: Dan kan hij die vergunning alsnog krijgen.

Sooi: Dat wordt nu onderzocht, wordt vervolgd.

Harrie: Nu wordt de perspectiefnota 2017 behandeld, hier geven de politiek partijen aan welke thema’s zij belangrijk vinden.

Sooi: Wat zijn de opvallende zaken.

Harrie: Erg vreemd blijft de opstelling van het CDA wat betreft de dubbelbestemming van L’’airpur.

Sooi: Hoezo?
Harrie: Ze gaan eerst aan de provincie vragen of dat zij positief staan tegenover een dubbelbestemming, terwijl er nog geen onderzoek is geweest wat de voor en nadelen zijn van een dubbelbestemming voor onze gemeente..

Sooi: Waarom wil het CDA dan zo graag inzetten op een dubbelbestemming terwijl er nog geen goede afweging is gemaakt van de plussen en minnen?

Harrie: Ik weet het echt niet Sooi, ik ga op onderzoek uit. Misschien zijn er mensen die daar belang bij hebben.

Sooi: De financiële positie van onze gemeente is erg goed, en ook zijn de woonlasten in Baarle-Nassau laag.

   – juni

Raadsvergadering 22 juni 2016 met Harrie en Sooi

Harrie: Er blijkt in Baarle overlast te zijn van ongedierte.

Sooi: Tjonge dat is bij de ratten af…, die beestjes stoppen natuurlijk niet bij de grens!

Harrie: Lonneke was door ondernemers uit het centrum aangesproken. Ook de gemeente had een melding gekregen. Er wordt nu bekeken welke maatregelen er genomen moeten worden.

Sooi: Harrie, de loslopende kippetjes ook misschien beter niet meer voeren

Harrie: Er zijn vanavond veel leden van Gloria atletiek.
Sooi: ja .. vanavond gaan ze een raadsbesluit nemen over de financiële bijdragen van onze gemeente voor het nieuw te bouwen clubgebouw.
Harrie: Alle lof voor die fanatieke sporters dat ze het voor elkaar hebben gekregen. De gemeente raad gaat unaniem akkoord met een gift van 45.000 euro en een renteloze lening van 80.000 euro.
Sooi: Er werd door Lonneke ook nog een gele kaart uitgedeeld.
Harrie: Hoezo was ze scheidsrechter bij België tegen Zweden?
Sooi: Nee, ze vond het jammer dat de wethouder zich niet wat actiever en sportiever had ingezet .

Harrie: Wanneer gaan ze beginnen?

Sooi: De voorzitter verwacht dat begin 2017 de schop in de grond gaat.

Harrie: Hiermee zal het toch al prachtige sportcomplex een nog mooiere uitstraling krijgen.
Gloria proficiat, wij kijken uit naar de opening van het nieuwe clubgebouw.

Sooi: Er is een delegatie van het Beneluxparlement op bezoek geweest in Baarle-Nassau
en Chaam om zich op de hoogte te stellen van de problemen van het toenemende vrachtverkeer vanuit België.

Harrie: Beneluxparlement?

Sooi: Ja, ik had er ook nog nooit van gehoord, maar dit parlement bestaat uit 49
volksvertegenwoordigers uit Nederland ,België en Luxemburg. Zij geven aanbevelingen
over economische en grensoverschrijdende samenwerking.

Harrie: Waren ze overtuigd van de overlast?

Sooi: Jazeker, we hebben op het dakterras van de Rabo gestaan en daar was goed te zien hoe de vrachtwagens zich door het centrum wringen. Ook de situatie in Chaam vonden ze onacceptabel.

Harrie: Maar wat zijn de oplossingen?

Sooi: De rondweg gaat het centrum zeker ontlasten. Maar door bezwaren van een bewoner kan dat in het nadeligste geval nog wel 5 jaar gaan duren. Met het Nederlandse gedeelte, van de Alphenseweg naar de Chaamse weg, willen ze in 2017 beginnen.

Harrie: Een grote veroorzaker van de opstoppingen zijn ook de vrachtwagens die midden op de weg staan bij het laden en lossen, bij het Kruitvat en op de Singel.

Sooi: Juist, Harrie dat kun je nu al aanpakken. Met parkeerhavens bij het Kruitvat en met eisen te stellen aan de laad en lostijden.
Harrie: Moeten we op langere termijn dit probleem niet in een grotere context zien. Want als de rondweg gerealiseerd is dan zal dat een nog verder aanzuigende werking hebben op het verkeer en daarmee zullen we Chaam meer belasten, dat moet je als buurgemeente niet willen.
Sooi: Jij slaagt de spijker op zijn kop Harrie. Tot die tijd zul je met trajectcontroles, kentekenregistratie het vrachtverkeer dat niet in ons dorp moet zijn zoveel mogelijk moeten weren. En na de realisering van de rondweg moet het vrachtverkeer via Alphen naar de A58 en niet door Chaam.

Harrie: Het blijkt dat de het ziekte verzuim bij onze ambtenaren in de nieuwe organisatie is toegenomen. Lonneke heeft daar een vraag over gesteld. Er wordt nu een vertrouwenspersoon aangesteld.
Harrie: Nu moet er ingestemd worden met de concept begroting van de ABG gemeente.
Sooi: Hans van Tilborg is het er niet mee eens dat Baarle-Nassau in verhouding het meeste betaald.
Harrie: Als je het eerlijk wil doen moet je in verhouding naar het aantal inwoners betalen.
Sooi: Hans had het nagerekend en wij betalen gemiddeld €150,- per inwoner meer als inwoners van Gilze Rijen of Alphen Chaam. Dat komt op een extra kostenpost van 1 miljoen voor Baarle-Nassau..

Sooi: Voor de taken die we moeten uitvoeren voor de sociale taken hebben we in Baarle-Nassau voldoende reserve. Dat geeft voor de nabije toekomst voor de mensen die een beroep doen op hulp een veilig gevoel.

Harrie: Met de huishoudelijke hulp gaat het nog niet zo goed.

Sooi: Wat is het probleem?

Harrie: De mensen die werken bij de huishoudelijke hulp worden ondergewaardeerd. Er wordt slecht betaald, contracten worden niet verlengd, en pensioenjaren beginnen weer met 0 te tellen bij een nieuw contract.

Sooi: Kan de gemeente daar iets in betekenen?

Sooi: De gemeente kan niet op de stoel van de werkgever gaan zitten, maar ze kunnen wel
hoge eisen stellen aan de organisaties met wie ze in zee gaan. Daarbij moet niet de euro maar vooral kwaliteit en betrouwbaarheid leidend zijn.

Harrie:Ben je ook naar de jaarmarkt in Ulicoten geweest?
Sooi:Nee Harrie, ik moest trainen voor de pruimentour
Harrie:Je hebt wat gemist Harrie, het was heel gezellig en mooi weer!

Harrie: En Sooi heb je gewonnen?

Sooi: Nee Harrie er waren wel ruim 100 dappere rennertjes voor mij en trotseerde het slechte weer. Ik gleed al bij de eerste bocht uit…..

Baarle leeft, Baarle bruist!

Harrie en Sooi, supporters van BAARLE!

   – april

Raadsvergadering 20 april 2016 met Harrie en Sooi

Harrie: Deze vergadering gaat niet lang duren Sooi, er staat niet veel op de agenda.

Sooi: Dat is ook wel eens lekker, dan hebben we wat meer tijd over voor de derde helft!

Harrie: Het gaat nu over de vluchtelingenproblematiek.

Sooi: Komen er in Baarle-Nassau ook vluchtelingen?

Harrie: Er ligt nu een plan in Noord-Brabant dat er op neer komt dat elke gemeente een aantal vluchtelingen opneemt. Dit aantal is dan gekoppeld aan het aantal inwoners.

Sooi: Hoeveel mensen zou Baarle-Nassau in dat geval op moeten vangen?

Harrie: Voor 2016 hebben wij de taak om 40 mensen te huisvesten. Dit aantal bestaat uit 26 vluchtelingen en 14 statushouders.

Sooi: Wat zijn statushouders?

Harrie: Dat zijn mensen die een vergunning hebben gekregen om in Nederland te blijven.

Sooi: Waar is er in onze gemeente de mogelijkheid om deze mensen te huisvesten?

Harrie: Het college heeft verkennend onderzoek gedaan. Ze willen in mei een tweetal mogelijke locaties voorstellen aan de raad.

Sooi: Ik ben benieuwd! Wij zullen ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen in de vluchtelingenproblematiek. Deze aantallen zijn wel te overzien.

Harrie: Ja, dat vind ik ook.

Sooi: Weet je waar het wel moeilijk is om huisvesting te vinden?

Harrie: Nou?

Sooi: In Ulicoten. Daar is een dorpsbijeenkomst geweest. Daar kwam duidelijk naar voren dat er veel te weinig bouwmogelijkheden zijn.

Harrie: Voor de leefbaarheid is dat wel erg belangrijk.

Sooi: Dat klopt. De wethouder heeft nu toegezegd dat er een speciale avond belegd gaat worden in Ulicoten. Op deze avond wil men met de bewoners in discussie over het woningbouwvraagstuk.

Harrie: Laten we hopen dat het college dan samen met de bewoners tot een concreet stappenplan kan komen!

Sooi: De problematiek met de verplaatsers heeft wel het één en ander vertraagd. Maar het is nu voor de leefbaarheid van Ulicoten van het grootste belang dat er op korte termijn bouwmogelijkheden komen.
Harrie: Kijk! Karel Kerremans gaat nu onze burgemeester vervangen.
Sooi: Ja, dat komt omdat er nu beslist moet worden over een onderwerp dat onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester valt, namelijk openbare orde en veiligheid. Omdat de vicevoorzitter afwezig is en Karel de meeste dienstjaren heeft, mag hij nu als voorzitter optreden.

Harrie: Wat is de vraag?

Sooi: Er wordt aan de raad gevraagd om in te stemmen met de uitbreiding van het aantal arbeidskrachten, om daarmee beter het hoofd te kunnen bieden tegen de toenemende criminaliteit in onze omgeving.

Harrie: Dat is een goede zaak. In het verleden heeft Baarle! al eerder aandacht gevraagd voor de criminaliteit in het buitengebied naar aanleiding van de grote golf aan inbraken in schuurtjes. De vorige burgemeester antwoordde toen dat het allemaal wel meeviel.

Sooi: Het valt echt niet mee en gelukkig deelt onze burgemeester, die verantwoordelijk is voor veiligheid, die mening. Volgens onze burgemeester is het best zorgwekkend wat er allemaal gebeurt. Er zijn nu zelfs brieven in omloop waar gevraagd wordt naar huurruimte voor hennepteelt, en waarbij vermeld wordt wat je kunt verdienen.

Harrie: Het moet niet gekker worden…

Sooi: Regelmatig worden in het buitengebied hennepkwekerijen in loodsen opgerold, drugsafval gedumpt, zijn er inbraken en diefstal van diesel en dure landbouwvoertuigen.

Harrie: Hoe kun je dit oplossen?

Sooi: Helemaal oplossen zal niet meevallen, daar gaat teveel geld in om. Maar je kunt wel proberen om het beheersbaar te houden.

Harrie: Hoe dan?
Sooi: Preventie is daarbij het sleutelwoord. Belangrijk is om te realiseren dat je daar als burger ook een steentje aan bij kunt dragen. In Baarle-Nassau zijn al 29 buurtpreventieteams waarvan al is bewezen dat het zeker positief bijdraagt aan een veiligere leefomgeving. Als je iets niet vertrouwt, geef het door aan de politie. Wil je liever anoniem blijven? Bel dan via 0800-7000.

Harrie: In het buitengebied zijn verschillende organisaties actief: de gemeente, de waterschappen, natuurclubs, de politie, de omgevingsdienst… Zouden die niet beter samen kunnen werken in de strijd tegen criminaliteit?

Sooi: Jij slaat de spijker op zijn kop! Baarle-Nassau wil zich als eerste gemeente in Noord-Brabant aansluiten bij Keurmerk Veilig Buitengebied. Hierbij gaat de gemeente samen met het Openbaar Ministerie, de politie en de LTO een systeem van alarmering op zetten.

Harrie: Zou dat geld, dat met de hennep verdiend wordt, allemaal in het zwart betaald worden?

Sooi: In ieder geval niet in het wiet!

Harrie: Goed nieuws is er te melden over de zorgtaken die we als gemeente moeten uitvoeren.

Sooi: Hebben we voldoende financiële middelen?

Harrie: Ja zeker, we zitten op een positief saldo van een kleine 400.000 euro.

Sooi: Dat is heel goed! Hiermee kunnen we onze zorg op een hoog niveau vasthouden en kunnen we eventuele tegenvallers in de toekomst opvangen.

Harrie: Zijn ze onze stoepen in ons dorp ook aan het verbeteren?

Sooi: Ja, daar hebben we het hier al meer over gehad. Dat was hard nodig.

Harrie: Daar kunnen we in ieder geval niet meer over vallen!

Sooi: Onze maquette in het centrum wordt vervangen door een digitale versie.

Harrie: Ik heb het gezien, dat ziet er chique uit. Echt een aanwinst voor ons dorp.

Baarle leeft, Baarle bruist!

Harrie en Sooi, supporters van Baarle!

   – februari

Raadsvergadering 24 februari 2016 met Harrie en Sooi.

Harrie: Bouwen ze aan de Chaamseweg , bij het Limfa-terrein, niet tekort op de straat?

Sooi; Hoezo?

Harrie: Daar hebben ze stoeptegels uitgehaald om daaronder de fundering te kunnen storten.

Sooi: Ja, dat klopt. De buurtbewoners waren bang dat daarmee de parkeerplaatsen kwamen te vervallen. De gemeente heeft het na laten meten, en het blijkt te kloppen. De parkeerplaatsen
blijven, de stoep zal ter hoogte van deze parkeerplaatsen wel iets smaller worden.

Harrie: Weet je wat er niet klopt?

Sooi: Nou?
.
Harrie: De tekst die er op de affiche van de ingang van het gemeentehuis staat. Daarin wordt vermeld dat je alleen maar wordt geholpen als je een afspraak hebt gemaakt.

Sooi: Maar er ligt toch een raadsbesluit waarin is beslist dat het de voorkeur heeft om een afspraak te maken, maar dat je zonder afspraak ook geholpen wordt.

Harrie: Helemaal juist Sooi, daarom had Hans van Tilborg namens Baarle! daar ook een vraag over. Er waren blijkbaar ook mensen op het gemeentehuis gekomen zonder afspraak,
die niet geholpen werden. Tevens blijken mensen die naar het gemeentehuis bellen wel eens meer dan 5 minuten te moeten wachten.

Sooi: En wat had de verantwoordelijke wethouder daar op te zeggen?

Harrie: Ik citeer de woorden van de wethouder : ” Hier word ik verlegen van”. Hij was niet op de hoogte van de affiche en was het helemaal eens met Hans van Tilborg. Iedereen, ook zonder afspraak moet geholpen worden. En hij zegde toe dat hij de verantwoordelijke ambtenaren er nog eens over zou bijpraten. Ook de lange wachttijden bij telefonisch contact heeft zijn aandacht en moet op korte termijn opgelost worden.

Sooi: De heer Aalbers komt nu inspreken.
.
Harrie:. Waarover gaat zijn verhaal?

Sooi: Het betreft een veel te lang, al tien jaar, lopend dossier. Er zijn in het verleden toezeggingen gedaan . Aalders heeft destijds een vergunning gekregen voor het bouwen van een winkel en 4 appartementen aan de stationstraat 21. Daarna zijn er allerlei rechtszaken geweest met de omliggende supermarkten. Dit had met geluidsoverlast te maken. En dit heeft weer geleid tot intrekking van de bouwvergunning.

Harrie: Hoe wordt dit nu aangepakt?

Sooi: De meerderheid van de raad heeft een motie aangenomen, waarin men het college opdraagt een maximale inspanning te doen om tot een oplossing te komen.

Harrie: Heb jij er vertrouwen in?

Sooi: Ja, ik denk zeker dat er mogelijkheden liggen. Het college heeft aangegeven dat ze bij verdere plannen van Aalders geen leges gaan heffen. Hiermee geven ze aan dat ze ook niet gelukkig zijn hoe tot nu toe het proces is verlopen.

Harrie: In het bestemmingsplan dorpen zijn de regels voor het vuurwerk aangepast.
Sooi; Ja, dat was wel nodig ook. In het eerste voorstel was het mogelijk om in de bebouwde kom vuurwerk te verkopen en schrik niet 10 ton vuurwerk op te slaan.
Harrie: Wie krijgt dat verzonnen?
Sooi: Baarle! stelde daar vragen over, maar kreeg geen helder antwoord van de verantwoordelijke wethouder. Wat mag er nu wel?

Harrie: In het bestemmingsplan mag er alleen op het industrieterrein vuurwerk verkocht en opgeslagen worden, maximaal 10 ton. En deze opslag mag alleen in november, december en januari plaatsvinden.

Sooi: Dat is een veel betere regeling. Maar op dit moment wordt er in Baarle- Nassau nergens vuurwerk verkocht of opgeslagen. Was het dan ook geen optie om alle verkoop en opslag te verbieden.? In Hertog zijn er genoeg winkels.

Harrie: Goed gezien Sooi, dit was ook een voorstel van Baarle! en Keerpunt maar dat werd niet gedragen door de regerende partijen.

Sooi: Waarom niet?

Harrie: Omdat vuurwerk afsteken een traditie is in Baarle-Nassau.

Sooi: Afsteken is wel een traditie, maar opslag niet.

Harrie: Helemaal mee eens Sooi. Ons college denkt daar anders over.

Sooi: Bij de omgevingsdienst West-Brabant, waar wij als gemeente ook bij aangesloten zijn, is het ook een rommeltje.

Harrie: Hoezo?.
Sooi: Daar is de schuld inmiddels opgelopen naar 2,8 miljoen euro. Dit gaat onze gemeente ca 20.000 euro kosten. De gemeente Geertruidenberg, die ook in die regio zit, bereid een voorstel voor om het dagelijks bestuur af te zetten.

Sooi: Moeten wij hen niet volgen?

Harrie: In de volgende commissievergadering wordt dat uitvoerig besproken.

Sooi: Goed nieuws is er te vermelden over de zorgtaken in Baarle-Nassau.

Harrie: Er is een WMO- klantentevredenheidsonderzoek uitgevoerd, en in Baarle-Nassau
is men in hoge mate tevreden.

Sooi: Daar moeten we erg trots op zijn. Als je ziet hoeveel onrust er in zorgland is, nu weer de overname van thuiszorggigant TSN door Buurtzorg, dan moet je er als gemeente voor zorgen dat het niet ten koste gaat van de zorgbehoevende. Laat je bij aanbestedingen niet alleen door euro’s leiden. Want dan gaan er de zorgcowboys mee lopen. Nee kies voor kwaliteit en duurzaamheid.

Harrie: De gemeente heeft goede zaken gedaan met het aantal te bouwen woningen.

Sooi: Mogen we meer bouwen.?

Harrie: Ja het aantal is verhoogd met 50.

Sooi: Dat is heel goed maar het kwam wel te laat voor Haagen. Die heeft namelijk aangegeven dat hij afziet van verdere ontwikkeling van het plan om een hotel te bouwen aan het Sint Annaplein..

Harrie: Dit is een gemiste kans. Hier lag een initiatief van een ondernemer die precies past bij de toeristische visie die we hebben van Baarle-Nassau. Hier heeft de gemeente echt een grote kans laten liggen, jammer.

Sooi: Nog mooie dingen in het verschiet?

Harrie: Ja ik ga naar de verlate optocht in Haaikneutersland. Als ik geld tekort heb hoef ik niet terug naar Baarle, ze hebben weer een pinautomaat in de Bremerpoort.

Sooi: Alaaf, Baarle leeft Baarle bruist

Harrie en Sooi supporters van Baarle!

2015
   – december

GOB en Raadsvergadering van december met Harrie en Sooi.

Harrie: Het zijn al weer de laatste vergaderingen van het jaar.

Sooi; Ja, het gaat allemaal snel. Ik ben dinsdag ook nog bij de GOB -vergadering geweest, een vergadering van Nassau en Hertog.

Harrie: En, loopt dat nu wat soepeler?

Sooi: Jazeker, je merkt duidelijk dat er nu beter wordt samengewerkt.

Harrie: Waaruit blijkt dat?

Sooi: De beide gemeenten hebben samen een werkprogramma opgesteld .
Ook in het dossier huisvesting Cultureel Centrum Baarle worden nu duidelijk stappen gemaakt. Ik heb er alle vertrouwen in dat er in 2016 de beide gemeenten met concrete voorstellen gaan komen.

Harrie: Dat is goed. En komt er ook een gezamenlijke receptie met nieuwjaar?

Sooi: Hans van Tilborg van Baarle! had daar naar gevraagd. Vroeger was dat blijkbaar de gewoonte. Het ene jaar de nieuwjaarsborrel in het Belgische gemeentehuis het andere jaar in Baarle-Nassau. Tevens werd dan gezamenlijk de Baarlenaar van het jaar gekozen.

Harrie: Dat is toch een prima gewoonte.

Sooi: Ja, dat is zo. Burgemeester de Hoon- Veelenturf vindt dat ook, maar het moet nog even rijpen.

Harrie: Laten we hopen dat het volgend jaar wel lukt.
Hoe is het met het voetpad aan de Molenbaan afgelopen?

Sooi: Hierbij heb ik gemengde gevoelens. Positief is dat er eindelijk wat gebeurd. Wat bij mij toch overheerst is het feit dat het niet gedragen wordt door de bewoners van de Molenbaan.

Harrie: Ja, maar bij de informatieavond van de gemeenten waren de bewoners in eerste instantie toch wel tevreden?

Sooi: Ja maar naderhand kwamen ze daar weer van terug. De gemeenten hadden toen weer in gesprek moeten gaan. Met wat aanpassingen had het plan meer draagvlak gehad.
Harrie: Een gemiste kans om de afstand tussen de burger en de politiek te verkleinen.

Op naar de raadsvergadering van 15 december.

Sooi: Weer bij de les Harrie, Lonneke Verbunt van Baarle! vraagt aandacht voor bordjes
van de buurtpreventie.

Harrie: Ja, er zijn momenteel al 18 buurtpreventie-groepen die elkaar middels apps verwittigen als men iets niet vertrouwt.

Sooi: Een prachtig middel om je omgeving veiliger te maken.
Harrie: Ja, in het voorjaar is er een informatiebijeenkomst op het gemeentehuis. Onze burgemeester is groot voorstander van dit initiatief. Zij wil mee helpen om de groepen bij elkaar te brengen. Je kunt daarmee van elkaar leren en daarmee het hele systeem verder verbeteren.

Sooi: De voorzitter van de atletiekvereniging, Frans van Gestel komt nu inspreken.

Harrie: Hij heeft een duidelijk verhaal met veel “verwondermomenten”, deze hebben vooral
betrekking op de communicatie met de gemeente.

Sooi: Gaan ze er uit komen?

Harrie: Ja, daar ben ik van overtuigd. Alle partijen willen dat er een nieuwe accommodatie komt. De atletiekvereniging wordt breed gedragen. Het is een actieve club voor jong en oud.
Sooi: Maar het financiële gat tussen het gevraagde van de atletiekvereniging en wat de gemeente wil geven is nu te groot.
Harrie: Ja, dat is zo .Maar je moet altijd denken in mogelijkheden, en die liggen er echt.
In het voorjaar gaat de gemeente weer in gesprek met de atletiekvereniging.
Sooi: Laten we hopen dat ze er in 2016 samen tot een oplossing komen. Een mooi voornemen voor het nieuwe jaar!

Harrie: Nu komt het aanbestedingsbeleid aan de orde. Heel belangrijk daarbij is dat de plaatselijke ondernemers een eerlijke kans krijgen, ook die uit Baarle-Hertog.

Sooi: Is dat ook zo in Hertog geregeld?

Harrie: Dat wordt nagevraagd.

Sooi: Ook moet het geborgd zijn dat bij grotere investeringen de beslissing door meerdere ambtenaren wordt gedaan.

Harrie: Het is bijna 1 januari, dan is de ambtelijke fusie een feit.

Sooi: Het blijft toch een grote zorg. Hoe ga je 300 ambtenaren op een goede manier aansturen met daarboven drie verschillende gemeenteraden?

Harrie: De tijd gaat het leren. Wat ook wel eens vermeld mag worden is de positie van de ambtenaren. Deze mensen hebben afgelopen jaar heel veel onzekerheid gekend. Velen van hen zijn verplaatst naar andere locaties en krijgen andere collega’s.

Harrie: Laten we hopen dat zij in de nieuwe organisatie hun draai kunnen vinden.

Sooi: We hebben in Baarle toch veel ondernemende mensen.

Harrie: Hoezo?.
Sooi: Bij de achterbanvergadering van fractie Baarle! was het bestuur van de nieuw op te richten hockeyclub, HC Baarle uitgenodigd om hun visie kenbaar te maken.
Harrie: Hockeyclub?
Sooi: Ja, Ze hebben inmiddels al 50 leden en hebben met de tennisvereniging Baarle een afspraak gemaakt om daar te kunnen gaan trainen en gebruik te maken van de accommodatie.

Harrie: Dat zijn mooie initiatieven.

Sooi: Jazeker ze hebben een duidelijk plan. En met de samenwerking met de tennisclub hebben ze een goede stap gemaakt om hun plan te laten slagen. Ik hoop van harte dat het ze gaat lukken.

Harrie: Het zit erop Sooi, heb je nog wensen voor 2016?

Sooi: Oh zo veel, maar ik zal er een paar noemen: Tot op heden heeft onze gemeente het prima gedaan wat betreft de zorgtaken die er dit jaar zijn bijgekomen. Ik hoop dat ze dit niveau vast kunnen houden, verder vertrouw ik erop dat de samenwerking met Hertog verder verbetert. En jij?

Harrie: Laten we met zijn allen trots zijn op ons dorp en goed beseffen hoe goed we het hier voor elkaar hebben. Laten we in harmonie samenwerken om dit in stand te houden.

Harrie en Sooi wensen alle lezers het beste toe in 2016. Harrie en Sooi supporters van Baarle!

   – november

Raadsvergadering 11 november met Harrie en Sooi.

Harrie: Vandaag staat de begroting op het programma.

Sooi; Dat kan wel eens een lange avond worden.

Harrie: Baarle! vraagt of het bij het college bekend is dat er veel bomen zijn gerooid op park de Kievit.

Sooi: En?

Harrie: Een ambtenaar is gaan kijken en er blijken inderdaad 13 eiken zonder vergunning omgezaagd te zijn. De gemeente gaat nu handhavend optreden.

Sooi: Ze moeten er mee kappen dus.

Harrie: Tjonge wat zit het verkeer toch vaak vast in het centrum Sooi.

Sooi: Wij hebben het er al vaker over gehad Harrie, de opstoppingen in het centrum.
geeft veel ergernissen. De gemeente gaat nu in overleg met de provincie.

Harrie: Ja dat zal wel moeten want het is een provinciale weg.

Sooi: Ja, dat klopt. Ze gaan nu bekijken of het mogelijk is om het vrachtverkeer zoveel mogelijk via afslag Gilze-Rijen naar Baarle te laten rijden.

Harrie: Als je dan ook nog bepaalde laad- en lostijden instelt met daarbij aangewezen laad- en losplaatsen geeft dat al een grote verbetering.

Sooi: De begroting laat mooie cijfers zien.

Harrie: Ja, we hebben onze financiën goed op orde, we staan er goed voor.

Sooi: Dan kunnen ze die hondenbelasting wel afschaffen.

Harrie: Ja, dat vind ik ook. Het is een belasting die stamt uit de middeleeuwen en in een tijd dat we nog een hond voor een kar spande.

Sooi: Baarle! stelt voor om deze belasting af te schaffen , omdat het opgehaalde belasting bedrag niet wordt besteed aan onze trouwe viervoeter maar rechtstreeks in de algemene pot wordt gestopt. Jammer genoeg haalt het niet de meerderheid.

Harrie: Ook stelt Baarle! voor om gezien de goede financiële positie de ozb belasting niet te verhogen. Dit voorstel wordt ook niet gesteund. De jaarlijkse automatische verhoging van 3 procent van de ozb gaat er gelukkig wel af.

Sooi: Dat is niet meer dan normaal. Een belasting is een middel om je boekhouding op orde te houden, geen doel.

Harrie: Onze pas geïnstalleerde Jeugdgemeenteraad Over de Grens krijgt werkkapitaal.

Sooi: Het blijft een vreemd verschijnsel. Soms wordt er in de raad beslist over tonnen geld zonder discussie. Nu wordt er 1500 euro gevraagd en daar moest nog over worden gediscussieerd. Gelukkig gaat de jeugdgemeenteraad niet alleen cola drinken maar ook echt mooie dingen realiseren!

Harrie: De stelling van het CDA over de dubbelbestemming over park L”AIRPUR is wel erg vreemd.

Sooi: Hoezo?

Harrie: Ze willen middels een motie bewerkstelligen dat er voor juni 2016 een raadsvoorstel ligt met betrekking tot de dubbelbestemming. Volgens Cees de Jong is dat belangrijk omdat we daarmee als gemeente meer inkomsten hebben. Alsof dat het enige is wat belangrijk is bij de keuze wel of geen dubbelbestemming.
Sooi: Het voorstel van Baarle! om geen leges te heffen bij de aanleg van glasvezel wordt unaniem aangenomen.
Harrie: Dit is een flinke financiële tegemoetkoming aan de toekomstige gebruikers van het glasvezel in het buitengebied .
Sooi: De Bremerpoort in Ulicoten blijkt niet goed toegankelijk voor minder validen. Dit wordt nu onderzocht.

Harrie: Voor een openbare ruimte is dat natuurlijk een must.

Sooi: Ook de bovenverdieping blijkt nog niet te zijn ingericht. Dit zou dit prachtige gebouw nog meer mogelijkheden geven.

Harrie: Er blijken in Ulicoten nog wat meer problemen moeten worden glad gestreken.

Sooi: Zoals?

Harrie: De verkeersdrempels tussen Ulicoten en Meerle blijken veel te steil. Ze hebben toegezegd om met oplossingen te komen.

Sooi: Ze willen de trottoirs in Baarle-Nassau rollatorproof maken.

Harrie: Dat is goed nieuws Sooi, want wij zijn daar ook niet zo ver meer van verwijderd.

Sooi: Hoogst merkwaardig vind ik het antwoord van wethouder Cranenbroek op de vraag van Hans van Tilborg over de wateroverlastproblemen bij De Akkers, Nassaulaan en de Leliestraat.

Harrie: Hoezo?

Sooi: De gemeente was daar blijkbaar niet van op de hoogte. Reeds op 4 september 2013 zijn er vertegenwoordigers van de gemeente en van de Ruimte voor Ruimte-ontwikkelingsmaatschappij ter plaatse van Nassaulaan 48 geweest. Zij hebben daar zelf geconstateerd dat het water tot aan de achterdeur stond.

Harrie: De structuur bij het VVV wordt op termijn ook anders.
Sooi: Waarom?
Harrie: Er gaat ca 50.000 euro subsidie van Nassau en Hertog naar het VVV.

Daar is niets mis mee, want het VVV met haar vele vrijwilligers is onmisbaar voor ons toeristisch dorp. Maar je mag dan best een afspraak maken wat je voor dat geld terug verwacht.

Sooi: Onze gemeente is wel erg vrouwvriendelijk.

Harrie: Hoezo?

Sooi: Na onze vrouwelijk burgemeester krijgen we nu ook een Prinses Carnaval!
Princes Jeanny d’n Irste neemt het stokje over van Prins Michelín d’n Irste.

Sooi: Mij hebben ze gevraagd voor bestuurder bij het Cultureel Centrum.

Harrie: En, doe je het?

Sooi: Nee, ik heb geen rijbewijs.

Baarle leeft, Baarle bruist!.

Harrie en Sooi, supporters van Baarle!

   – oktober

Raadsvergadering 22 oktober met Harrie en Sooi.

Harrie: Dat was genieten vanmiddag!

Sooi; Hoezo?

Harrie: In het Belgisch gemeentehuis is de eerste internationale jeugdgemeenteraad geïnstalleerd. Er zijn al meer jeugdgemeenteraden in België en Nederland, maar een raad met twee nationaliteiten is uniek!.

Sooi: Dat is inderdaad een prachtig initiatief!

Harrie: Ja, in ons dorp is het heel belangrijk dat we goed samenwerken met Hertog. Met deze” jeugdgemeenteraad over de grens” worden de kinderen al vroeg aangezet om samen tot oplossingen te komen.

Sooi: Een dikke proficiat voor de initiatiefneemster van dit project: Lonneke Verbunt.

Harrie: Opletten Sooi, het vragenuurtje is weer aangebroken! Lonneke Verbunt vraagt of het waar is dat er een aanvraag voor vuurwerkopslag ligt in de Smederijstraat 47.

Sooi: En?

Harrie: Dat blijkt te kloppen. De omgevingsdienst kijkt nu of het voldoet aan de eisen. Het plan zou wel voldoen aan het bestemmingsplan en het bouwbesluit.

Sooi: Op Loveren zullen ze wat voorzichtiger moeten rijden.

Harrie: Hoezo?

Sooi: Daar staat een boom aan de weg waar wel eens schade wordt opgelopen. Het is een beeldbepalende Amerikaanse eik die op normale afstand van de weg staat, dus gewoon oppassen.

Harrie: Nu komt dhr Haighton inspreken, waar gaat dat over?

Sooi: Vanavond staat het bestemmingsplan Boschoven 6, de Heerenboeren, op het programma.

Harrie: Wat is het probleem?

Sooi: Wat begonnen is als een kleinschalig initiatief voor vergaderingen en workshops etc, is doorgegroeid naar een partycentrum. En dit geeft in buurtschap Boschoven veel geluidsoverlast. De metingen die door de omgevingsdienst zijn gedaan hebben dat ook bevestigd. En dat is al meerdere keren aangegeven.

Harrie: Maar waarom is er dan niet gehandhaafd?

Sooi: Juist Harrie, daar ligt de fout. Het vorig college was op zich positief t.a.v. een kleinschalige horecabestemming.

Vervolgens werd het steeds grootschaliger, met daarbij de nodige geluidsoverlast. Door dit te gedogen zijn er ook naar de ondernemers verwachtingen geschapen. Dat is niet goed.
Een vroegtijdige handhaving had hier veel problemen kunnen voorkomen.

Harrie: Nu komt Eugenie Kurfs inspreken naar aanleiding van bestemmingsplan Grensweg 32.

Sooi: Wat is haar zorg?

Harrie: De bewoners aan de Grensweg zijn bezorgd over de veiligheid in hun straat . Ook zijn ze bang dat ze met deze horecavergunning geluidsoverlast gaan krijgen.

Sooi: Er is een brief binnen gekomen van verontruste bewoners van de Hoogbraak.

Harrie: Wat zijn hun problemen?’

Sooi: Aldi wil blijkbaar op de hoek Hoogbraak / Goorweg een nieuwe vestiging openen.

Harrie: Kan dat daar?

Sooi: Nee, het huidige bestemmingsplan laat dat niet toe, supermarkten mogen alleen in het centrum.

Harrie: Dan is het goed om dat zo met de omgeving te communiceren.

Sooi: Juist Harrie, duidelijk zijn naar de omgeving en naar de ondernemer.
Geef aan dat je bezig bent met een nieuw plan, de omgevingsvisie. In dit plan komt precies te staan wat er in Baarle-Nassau wel of niet wenselijk is op een bepaalde locatie.
Geef ook aan wanneer je denkt dat dit plan in de raad komt. Dat geeft meer duidelijkheid voor de betrokkenen.
Harrie: Gloria Atletiek heeft inmiddels al veel voorwerk verricht om te komen tot de realisatie van een nieuw clubgebouw.
Sooi: Sporten is gezond voor jong en oud, daar horen ook goede voorzieningen bij.
Harrie: Het dossier Molenbaan verloopt erg moeizaam. Nu blijken de bewoners het niet eens te zijn over het plan.

Sooi: Het is nu zaak dat Hertog samen met Nassau de regie pakt. Er wordt nu een school gevestigd aan deze straat. Het is heel goed om de argumenten van de bewoners mee te nemen in de beslissing. Maar veiligheid moet leidend zijn in de beslissing.

Harrie: Goed nieuws is er te melden uit Ulicoten.

Sooi: Wat dan?

Harrie: Na meer dan 10 jaar lijkt er nu een oplossing in zicht wat betreft de verplaatsers.

Sooi: Meer dan 10 jaar in onzekerheid is voor een bedrijf funest.
Dat is iets wat nooit meer mag gebeuren. Zo mag je niet met ondernemers omgaan.

Harrie: Een woord van dank is dan ook zeker op zijn plaats aan iedereen die in de omgevingsdialoog heeft bijgedragen aan de oplossing van dit dossier.

Sooi: Het bestemmingsplan Boschoven 6 ,Heerenboeren , wordt nu aangenomen.

Harrie: Hopelijk is met de aanscherping van de regels, kleiner terras en sluiting om 23.00 uur en geen life muziek, de geluidsoverlast tot een acceptabel niveau teruggebracht.

Sooi: Ook het bestemmingsplan Grensweg 32 wordt aangenomen.

Harrie: De voltallige raad staat achter dit plan.

Sooi: Bij dit initiatief zijn de plussen groter dan de minnen. Je kunt hiermee het Bels Lijntje verder oppoetsen. Dit geeft een positieve impuls aan ons dorp en het toerisme.

Harrie: Helemaal mee eens. Maar houd wel een vinger aan de pols wat betreft verkeersbewegingen door de Grensweg, en pas daarbij eventueel de inrichting van de weg op aan. Ook zal kritisch naar de APV gekeken moeten worden. Ook hier past geen 12 keer disco in de achtertuin van de bewoners.

Sooi: Nog wat moois te melden?

Harrie: Er zijn initiatieven om te hockeyen in Baarle-Nassau. Men heeft met de tennisclub
de afspraak dat ze op twee banen kunnen trainen.
En ik heb afgelopen zondag m’n buikje kunnen rond eten tijdens het Baarles Dorpsontbijt, de opbrengst hiervan komt ten goede van goede doelen.
Sooi: Ook weer zulke mooie initiatieven!
Baarle leeft, Baarle bruist!.

Harrie en Sooi, supporters van Baarle!

   – september

Raadsvergadering 23 september 2015 met Harrie en Sooi

Harrie: Goede vakantie gehad?

Sooi: Ja, ben er even lekker tussenuit geweest! Dan kun je er weer met volle energie tegenaan.

Harrie: Ja, dat is waar. Ik ben maandag al bij de GOB-vergadering geweest. Dat is de gezamenlijke vergadering van de gemeente Baarle-Nassau en Baarle-Hertog.

Sooi: En hoe was het?

Harrie: Wat een verademing, als je ziet hoe er nu vergaderd wordt in vergelijking met de afgelopen jaren!

Sooi: Hoezo?

Harrie: Je merkt dat er weer een basis is om samen te werken. Er is weer bereidheid om samen zaken op te pakken.

Sooi: Zoals?

Harrie: Er zijn meerdere thema’s waar ze een werkprogramma voor op gaan stellen. Ook het Cultureel Centrum Baarle wordt nu aangepakt.

Sooi: Komt daar nu eindelijk schot in?

Harrie: Ja, ik heb er vertrouwen in dat men nu stappen gaat maken in het al zo lang lopende dossier.

Sooi: Hoe gaat het nu lopen?

Harrie: Een werkgroep heeft een aantal mogelijkheden uitgewerkt en is tot een voorstel gekomen. Hierbij zijn nog vele vraagtekens die de komende tijd beantwoord moeten worden. Maar er is nu in ieder geval een stappenplan opgezet zodat de voortgang van dit dossier geborgen is.

Sooi: Dat is een goede zaak. Eindelijk eens doorpakken, daar houd ik van!

Harrie: Maar nu opletten! De wethouder heeft wat te vertellen over de Molenbaan.

Sooi: Over een langlopend dossier gesproken…

Harrie: Hij heeft goed nieuws te melden. Er is een bijeenkomst geweest met de bewoners waar men een oplossing heeft gepresenteerd.

Sooi: Hoe gaat er dat uitzien?

Harrie: Men wil nu een voetpad realiseren aan de zijde van de huizen, met een oversteek ter hoogte van de parkeerplaats van Dosko. Dan loopt het tot aan het vroegere café Den Bras, waar weer een oversteek komt. Het voetpad loopt dan tot het einde van de bebouwde kom.

Sooi: Wordt het plan gedragen door de bewoners?

Harrie: Volgens wethouder van Cranenbroek wel. Als alles mee zit, wil men begin 2016 met de uitvoering beginnen.

Sooi: D’r zijn tegenwoordig veel prachtige evenementen in ons mooie Baarle. Daar kunnen we met z’n allen trots op zijn!

Harrie: Het evenementenbeleid mag daarom wel weer eens opgepoetst worden, zodat initiatiefnemers weten waar ze aan toe zijn.
BAARLE! heeft dit nu op het werkprogramma van het GOB weten te zetten.

Sooi: Harrie, vind je ook niet dat de lucht nu een stuk geklaard is?

Harrie: Zeker weten! Goed om te zien, de beide burgemeesters van Baarle stralen weer!

Sooi: De pepernoten liggen weer in de winkel, de winter en de feestdagen staan weer voor de deur. Da’s zo’n gezellige tijd, Harrie!

Harrie: Ja Sooi, vind ik ook! Ssst… BAARLE! stelt iets voor: ‘Hoe mooi zou het zijn, in het kader van de goede samenwerking dat de beide Baarles een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie zouden kunnen houden?’

Sooi: Het uitroepen van de “Baarlenaar van het jaar” wordt dan inderdaad een stuk eenvoudiger!

Van het GOB-plenair naar de raadsvergadering;

Sooi: Nu worden er vragen gesteld over het hotel van dhr. Haagen. Hoe zat dat ook alweer?

Harrie: Haagen wil een hotel gaan bouwen aan het St Annaplein. Om het te kunnen financieren, heeft hij ook drie extra wooneenheden aangevraagd. De gemeente heeft de laatste twee jaar aangegeven hier aan mee te willen werken.

Sooi: Ja natuurlijk, een hotel in ons toeristisch dorp heeft een duidelijke meerwaarde voor Baarle.

Harrie: Maar nu heeft de gemeente van de één op de andere dag de mogelijkheid om die drie wooneenheden te bouwen, geschrapt.

Sooi: Zo ga je als overheid niet met je burgers om!

Harrie: Nee, gelukkig vindt de meerderheid van de raad dat nu ook.

Sooi: En wat nu?

Harrie: Wethouder van Cranenbroek heeft toegezegd nu weer in gesprek met Dhr. Haagen te gaan om alsnog tot een overeenstemming te komen.

Sooi: Dan nu de vuurwerkopslag in de Kapelstraat 7a. Dat houdt de gemoederen ook flink bezig.

Harrie: Ja, zeg dat wel! Er is daar een opslagcapaciteit van 10.000 kg vuurwerk.

Sooi: Het is blijkbaar niet tegen te houden omdat het voldoet aan de voorschriften. Bovendien laat het bestemmingsplan het toe.

Harrie: Erg jammer. Het is zaak om zo snel mogelijk het bestemmingsplan aan te passen zodat vuurwerkopslag in de bebouwde kom onmogelijk wordt. In Baarle-Hertog mag vanaf 2018 geen vuurwerk meer worden opgeslagen in de bebouwde kom.

Sooi: Goed nieuws is er te melden wat betreft St Janshove. Zowel Thebe als Leijstromen willen in Baarle gaan investeren in de lichte en zware zorg. Als alles volgens plan verloopt, start men met de realisatie in de tweede helft van 2016.

Harrie: Daarmee is de zorg in Baarle voor de toekomst veiliggesteld.

Sooi: Nu komt er een erg actueel thema ter sprake, namelijk de vluchtelingenproblematiek.

Harrie: Ja, ook aan onze gemeente is gevraagd of wij een bijdrage kunnen leveren aan een tijdelijke opvang van vluchtelingen in onze gemeente.

Sooi: Het college is inmiddels al aan het onderzoeken waar eventueel mogelijkheden zijn. Bovendien heeft het college binnenkort een gesprek met het COA. Dat is het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.

Harrie: Ook wij mogen onze ogen niet sluiten voor de problemen. Belangrijk is dat er goed gecommuniceerd wordt. De raad en de bewoners moeten tijdig geïnformeerd worden over eventuele plannen. Dit is door het college toegezegd.

Sooi: Zo is het! Heb je nog leuke ervaringen opgedaan de laatste tijd?

Harrie: Ja, ik heb met de verlichte mountainbikeroute meegedaan. Een prachtige ervaring; onder begeleiding van de volle maan 35 km fietsen door ons mooie Baarle. Het was voor de eerste keer georganiseerd en fietsvereniging de Tourmalet had het prima voor elkaar. Voor herhaling vatbaar. Baarle leeft, Baarle bruist, dankzij een actief verenigingsleven!

Harrie en Sooi, supporters van Baarle!

   – juni

Raadsvergadering 24 juni 2015 met Harrie en Sooi

Harrie: Dit wordt de eerste vergadering met onze kersverse burgemeester. Ik ben benieuwd!

Sooi: Lonneke stelt het werken op afspraak van de gemeenteambtenaren ter discussie. Dit alles om de mensen beter van dienst te zijn. Jan van Tilburg sluit zich hier bij aan.

Harrie: Wat gaat er veranderen?

Sooi: De gemeente heeft er voor gekozen om vanaf 1 augustus 2015 alleen nog maar te werken op afspraak, waardoor bezoekers vanaf die datum voor alle persoonlijke contacten een afspraak moeten maken.

Harrie: Dit is niet klantvriendelijk. Bovendien wordt de afstand tussen burger en gemeente hiermee onnodig vergroot.

Sooi: Juist, en daarom gaat Baarle! aan het einde van de vergadering een motie indienen om dit tegen te houden.

Harrie: Dat wordt spannend!

Sooi: De ontwikkelingen van Janshove zijn ook spannend. Thebe en Leystromen gaan afzonderlijk een plan indienen, waardoor de gezamenlijke ruimte waarschijnlijk komt te vervallen. In september komen ze met de plannen. Afwachten dus.

Harrie: Karel vraagt waarom er puin over de graskanttegels is gestort bij de Zondereigense Baan.

Sooi: Puin hoort toch onder de tegels te zitten, net als dat de graskanttegels strak tegen het wegdek moeten worden gelegd. Dit zorgt voor een goede veiligheid.

Harrie: Klopt, daar hebben we de wethouder meermaals op gewezen, maar volgens Antonis zat het niet in het bestek en waren die tegels al verzakt. Ook hoorde het niet tot de opdracht van de aannemer om hier iets aan te doen. Vreemd als het al bekend was voordien!

Sooi: Waarom komt Jac Haagen nu inspreken?

Harrie: Die voelt zich tekort gedaan door de gemeente. Volkomen terecht, overigens.

Sooi: Vertel!

Harrie: Vanaf 2012 is Haagen in gesprek met de gemeente om te komen tot de bouw van een hotel met 24 kamers, met daaronder een parkeergarage en 5 appartementen naast Brasserie Den Engel aan het Sint Annaplein.

Sooi: Dat past toch heel goed in de toeristische visie van Baarle-Nassau?

Harrie: Natuurlijk, dat biedt kansen! Burgers uitnodigen om mee te denken over de omgevingsvisie is prima, maar kansen pakken wanneer iemand zijn nek zover uitsteekt zet meer zoden aan de dijk. Ik heb de briefwisselingen gezien vanaf 2012 tot 2015 tussen Haagen en de gemeente.
De gemeente heeft al die tijd aangegeven dat ze konden instemmen met het plan.

Sooi: Wat is dan het probleem?

Harrie: In december 2014 kreeg Haagen ineens een brief dat ze drie appartementen intrekken.

Sooi: Op basis waarvan?

Harrie: De provincie zou hiertoe opdracht hebben gegeven.

Sooi: Zo ga je niet met je burgers om. Een gemeente hoort een betrouwbare partner te zijn; dat is hier echt in het geding.

Harrie: Daarom is hier het laatste nog niet over gezegd en zal het op enig moment weer terugkomen in de raad.

Sooi: Lonneke komt met goed nieuws. De grensoverschrijdende jeugdgemeenteraad komt eraan.
In september komt er een informatiefolder, vervolgens in oktober de presentatie en tot slot de stemming. Op 21 oktober is dan de installatie.

Harrie: Goed nieuws heeft ook dhr. Rijvers te melden wat betreft glasvezel in het buitengebied.
ZLTO en dhr. van Dun (Baarle!) zijn bezig met een plan waarin wordt gestreefd naar betaalbaar glasvezel voor iedereen in het buitengebied.

Sooi: Van de verwachte bijdrage die wij volgend jaar moeten gaan betalen na de fusie van de ambtenaren word je niet vrolijk… 5.000.000 euro! Omgerekend is dit per inwoner 750 euro. De bijdragen van Alphen-Chaam en Gilze-Rijen bedragen circa 590 euro en 480 euro per inwoner. De fractie Baarle! vindt dat de gemeente Baarle-Nassau slecht heeft onderhandeld in de fusiebesprekingen. Wij betalen 1.500.000 euro per jaar teveel.

Harrie: Het jaarrekeningresultaat van 2014 laat een resultaat zien van circa 600.000 euro.
Hiervan wil Keerpunt 100.000 euro bestemmen voor de accommodatie van Gloria Atletiek.
Daar gaat de meerderheid van de raad niet mee akkoord, hoewel vrijwel iedereen Gloria een warm hart toedraagt. Voor november wordt er van Gloria een definitief plan verwacht.

Sooi: Dit is de laatste vergadering van Antonis: die gaat van zijn pensioen genieten. De burgemeester en de twee wethouders gaan nu alle taken uitvoeren.

Harrie: Let op, Lonneke gaat nu haar motie presenteren. Wat is dat mooi als je gewoon je gevoel laat spreken, zonder moeilijke woorden! Maar wél met een lichaamstaal waaraan je kunt zien dat het vanuit de tenen komt. Ze was door verontruste burgers aangesproken via de telefoon en e-mail, met opmerkingen als: ‘Dat kan toch niet?! We moeten toch zonder afspraak naar het gemeentehuis kunnen? Jij zit toch in de raad, jij kunt daar vast wel iets aan doen!’
Er wordt nu hoofdelijk gestemd. Alleen Geerts en Rijvers van fractie Ulicoten, de Jong van het CDA en Severijns en Stekelenburg van VPB stemmen tegen, de rest stemt voor! Een overwinning voor de burger!

Sooi: Het zit er weer op. Gelukkig, want het was een lange zit: het is inmiddels half twaalf! Heb jij nog wat te melden?

Harrie: Wat word ik vrolijk van deze burgemeester! Haar betrokkenheid bij onze gemeenschap; je komt ze werkelijk overal tegen. Ik weet niet of haar man dat leuk vindt, maar ik heb haar nu ook als vriend.

Sooi: Als vriend?

Harrie: Ja, op Facebook. Baarle! leeft, Baarle! swingt!

Harrie en Sooi supporters van Baarle!

   – mei

Raadsvergadering 27 mei 2015 met Harrie en Sooi.

Harrie: Dit wordt weer een bijzondere raadsvergadering?

Sooi: Hoezo?

Harrie: Dit is de laatste vergadering met Braam als voorzitter, vanavond neemt hij afscheid.

Sooi: Hoelang is hij dan waarnemend burgemeester geweest?

Harrie: Vanaf september 2012, dus een kleine drie jaar, maar daarover straks meer .

Sooi: Door dhr Antens wordt de toenemende invloed van de criminilateit op het lokale bestuur aangestipt.

Harrie: Zou dat in onze gemeente ook spelen?
Sooi: De burgemeester zegt zover hij weet niet.

Harrie: Hans van Tilborg merkt op dat de bestemmingsplanwijziging Heerenboeren wel erg lang loopt.

Sooi: In september zal de bestemmingsplanwijziging aan de raad worden voorgelegd, wel zal de gemeente handhaven als de geluidsnormen worden overschreden. De gemeente heeft namelijk geluidsmetingen laten uitvoeren en daaruit is gebleken dat de wettelijke normen worden overschreden.

Harrie: Vreemd blijft dat je in aanvang zegt kleinschalig te willen gaan, vervolgens het groots aanpakt, daarop een bestemmingsplanwijziging aanvraagt, en intussen al jaren illegaal kunt functioneren.

Sooi: Hans van Tilborg vraagt hoe het staat met de gebreken van de 60 km wegen, heel gevaarlijk zijn de verlaagde grastegels richting zondereigen.

Harrie: Anthonissen zegt dat er contact is geweest met de aannemer en dat het voor zes juni is opgelost.

Sooi: Ik ben benieuwd. Ging Anthonissen niet weg in juni? En krijgen we dan een andere wethouder?

Harrie: Nee , Ulicoten heeft geen vervanger aangedragen voor Anthonissen. De portefeuilles worden nu verdeeld tussen de twee wethouders en de burgemeester. Als het goed is levert dat een besparing op!

Sooi: Het pand van de apotheek(tegenover de stationstraat) is ook geen plaatje, het is al geruime tijd met platen ed dichtgetimmerd en geeft daarmee geen fraai straatbeeld.

Harrie: De wethouder heeft contact met de eigenaar gehad, wat tot op heden geen resultaat heeft opgeleverd, waardoor nu een termijn gesteld is waarin het verder afgewerkt moet worden, anders zou de vergunning ingetrokken kunnen worden.

Sooi: Wat het straatbeeld ook niet ten goede komt zijn de overbodige tv kasten,het blijkt dat Regifiber de overbodige tv kasten op de stoepen niet gaat verwijderen en het initiatief aan de burger laat, die het vervolgens wel bij Regifiber moet melden. Wonderlijke situatie. Een gemiste kans van de gemeente om hierop toe te zien bij de overname destijds.

Harrie: Nu gaat het over de distelverordening, wat houdt dat in?

Sooi: De provincie trekt in juni haar distelverordening in, de gemeente mag nu zelf beslissen ze of ze een verordening in het leven roepen.

Harrie: Wat is een distel?

Sooi: Er zijn meerdere distels maar de akkerdistel is een stekelig plantje waar veel landbouwers van gruwen. Het is een zeer lastig te bestrijden onkruid. Met een verordening heb je een stok achter de deur om de grondgebruikers te verplichten hun akkerdistels te bestrijden.

Harrie: En waarom is Karel Kerremans bezorgd over de bijen?

Sooi: De bijenpopulatie heeft het moeilijk in Nederland en de distels zijn vanwege de nectar van grote waarde voor de vlinders en bijen die ervoor zorgen dat de landbouwgewassen bestoven worden.

Harrie: En is de verordening aangenomen?

Sooi: Ja met een tweetal aanpassingen werd de verordening unaniem aangenomen.

Harrie: En dannu het afscheid van (interim) burgemeester Braam. Door Severijns en van Cranenbroek zijn er mooie en lovende woorden gesproken als, “een volleerd diplomaat die met fluwelen woordkeus toch scherp maar ook verbindend kon zijn”

Sooi: Is dat zo?

Harrie: Ik moet zeggen dat het hem wel siert hoe hij over afscheid nemen denkt.

Sooi: Hoezo?

Harrie: Hij zei dat hij al meerdere keren bij een werkgever afscheid had genomen, en elke keer worden er alleen maar mooie woorden gesproken wanneer je gaat.

Sooi: Ja dat is eigenlijk wel zo, maar hoe kijkt hij terug op 33 maanden Baarle.?

Harrie: Deze periode heeft hem veel gebracht en hij zegt dat hij veel boeiende en aardige mensen heeft leren kennen. Hij noemt Baarle- Nassau een hoofdstad wat bestuurlijke drukte betreft. Het is niet de burgemeester van Amsterdam maar die van Baarle die het meest in het buitenland is.

Sooi: Wat zei hij over de samenwerking met Baarle-Hertog?

Harrie: De samenwerking met Hertog blijft moeizaam en dit is al jarenlang. Het was hem ook niet ontgaan dat er veel mensen zijn, ook in de raad, die denken dat na zijn vertrek die samenwerking vanzelf weer op rolletjes gaat lopen. hij zegt dat je een probleem alleen kunt oplossen als je ook erkent dat je een probleem hebt. Hij denkt dat deze impasse alleen met externe hulp doorbroken kan worden.
Sooi: Heeft hij daarin gelijk?

Harrie: Het is te kort door de bocht om te denken dat de slechte verhouding met Hertog alleen veroorzaakt is door Braam. Feit is wel dat de verhoudingen onder zijn bewind zeker niet zijn verbeterd. Laten we hopen dat zijn opvolger er wel in slaagt om de deuren te openen bij Hertog.
Maar ik hoop dat ook Hertog nu een streep kan trekken en dat we samen gaan voor maar een doel: het beste voor Baarle.

Sooi: Hoe neemt hij Hertog mee in zijn gedachte?

Harrie: Elke keer als hij in zijn auto zat in Baarle dan piepte zijn gsm en stond er, welkom in Belgie,
en dan wist Vincent in de rest van Belgie wel,gelukkig.

Harrie en Sooi supporters van Baarle!