Welkom

 

voorkant

Welkom op de website van BAARLE!

BAARLE! is eind 2013 als politieke partij opgericht. Reden voor het ontstaan van
BAARLE! waren de plannen voor de ambtelijke fusie en ook de daardoor vertroebelde
relatie met Baarle-Hertog. BAARLE! was tegen deze ambtelijke fusie omdat gevreesd
moet worden dat dit de deur openzet voor een bestuurlijke fusie (gemeentelijke
herindeling).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 behaalde BAARLE! als nieuwe partij meteen
25,5% van de stemmen. Helaas heeft BAARLE! de ambtelijke fusie niet kunnen
tegenhouden maar het voortbestaan van Baarle-Nassau als zelfstandige gemeente blijft
een speerpunt.

BAARLE! is van en voor Baarle-Nassau. Een lokale partij, onafhankelijk van de landelijke
politiek, geworteld in Baarle-Nassau, Ulicoten en Castelré.